Начало arrow Събития arrow Нови публикации на ЕС  
Нови публикации на ЕС Печат
15 юни 2015
7Годишна оценка на проблема с наркотиците в Европа, извършена от Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН).

В доклада са представени най-новите данни и коментари за положението с наркотиците в 28-те страни от ЕС, Турция и Норвегия.

Докладът „Тенденции и развития“ представя преглед на най-високо ниво на явлението наркотици в Европа, обхващащ въпросите на предлагането и употребата на наркотици, и проблемите, засягащи общественото здраве, както и политиката и ответните действия в областта на наркотиците. Заедно с достъпния онлайн Статистически бюлетин и поредиците документи „Обзор по държави“ и „Перспективи относно наркотиците“ докладът оформя пакета Европейски доклад за наркотиците 2015 г.
7Устойчивост, сигурни доставки и достъпни цени на енергията за европейците

Светлина, топлина, транспорт, индустриално производство: енергията е жизненоважна за множество услуги, които са неизменна част от ежедневието както на гражданите, така и на предприятията. Запасите на Европа от изкопаеми горива (петрол, газ и въглища) обаче не са неизчерпаеми. Необходимо е те да бъдат добре управлявани, както и да се разработят нови източници на енергия. Европа използва и внася все повече и повече енергия. Европейските държави си дават сметка, че в интерес на всички е да се действа последователно в тази област с висока степен на стратегическа значимост. В тази връзка съществуват общи правила в Европа, чрез които Съюзът преследва една единна цел: достатъчни доставки на енергия и достъпни цени при възможно най-слабо замърсяване. Тази публикация е част от поредица, която обяснява какво прави ЕС в различните области на политиката, защо участва в тях и какви резултати постига.
 7Бюджетът на ЕС накратко

94 % от бюджета на ЕС се изразходва в държавите членки на ЕС и в други страни. Чрез него се подпомагат милиони студенти, хиляди научни изследователи, градове, предприятия, региони и неправителствени организации (НПО). Бюджетът на ЕС обединява ресурсите на държавите членки и осигурява икономии от мащаба. Бюджетът на ЕС подпомага европейските предприятия, допринася за по-здравословни и безопасни храни, нови и по-добри пътища, железопътни линии и летища, по-чиста околна среда и подобрена сигурност по външните граници на ЕС; той повишава възможностите за обучение в чужбина, културния обмен и т.н. ЕС също така предоставя хуманитарна помощ в целия свят.
 
Източник: Служба за публикации
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside