Начало arrow Събития arrow Тема на м. юни 2015 - Устойчив екологосъобразен растеж, достойна работа и предприятия  
Тема на м. юни 2015 - Устойчив екологосъобразен растеж, достойна работа и предприятия Печат
15 юни 2015
8
Екологосъобразната икономика е от особено значение за развиващите се страни, тъй като много от тях са уязвими от външни шокове, като изменение на климата, природни бедствия и кризи в снабдяването с горива. Устойчивият екологосъобразен растеж би трябвало да води едновременно до намаляване на бедността, опазване на околната среда и гарантиране на достоен труд - включително зачитане на трудовите права и стандарти, социалната закрила и социалния диалог. Днес в света има над 200 млн. безработни. Едва около една четвърт от трудоспособното население в развиващите се страни има продуктивна и достойна заетост; близо 900 млн. души живеят в домакинства, чиито доходи са под прага на бедността. Предприятията създават работни места и играят водеща роля за иновациите и промяната - затова те са ключът към гарантиране на достоен труд и постигане на отговорно и устойчиво развитие. В крайна сметка, целта на развитието е инвестициите и икономическата дейност да бъдат от полза за всички, като в същото време се опазва нашата планета.

Източник: Официален сайт на ЕГ 2015
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside