Начало  
EUROPE DIRECT
Начало
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Иновации и управление на качеството в Европа Печат
19 май 2015
8В края на април Габровската търговско-промишлена палата беше домакин на международен семинар на тема: „Иновации и управление на качеството в Европа“.
Семинарът се проведе в рамките на проект InnoWeit – От иновации към допълнително професионално обучение, финансиран от Програма „Учене през целия ж ивот“, секторна програма Леонардо да Винчи на ЕС, по който ГТПП е партньор, а водеща организация е Институтът за трудово-правни науки към Рурския университет в Бохум.
Иновациите в МСП в Европа, оценката на техния иновативен потенциал и методите за повишаването му, управлението на качеството на иновативния процес, развитието на компетентностите на персонала за иновации бяха част от темите, които се дискутираха  в рамките на два дни от представителите на МСП от Габровска област, на академичните среди, на местни и регионални власти в Габровска област. Те с интерес се запознаха с представената от Моника Кюпер - Институтът за трудово-правни науки към Рурския университет в Бохум, Германия тема: Иновационния мениджмънт и управление на качеството като предизвикателство за развитието на компетентностите на персонала.
8Опитът на Германия в областта на оценка на иновативната способност на малките и средни предприятия (МСП) и резултатите от приложението в рамките на проекта на метода InnoKenn в пет пилотни предприятия от Габровска област беше представен от един от разработчиците на метода Мартина Веге. Тя представи и друг немски метод, разработен в Германия, свързан с анализи във фирмата, от който нашите предприятия също биха могли да се възползват.
Оценката на иновативната способност на фирмите става особено актуална при кандидатстването им с проекти по програма „Хоризонт 2020“. На европейско ниво също е разработена методика и България вече има трима лицензирани оценители в рамките на Enterprise Europe Network по т.нар. метод IMP3rove. Той е в съответствие с европейския стандарт за управление на иновациите CEN/TS 16555-1. За това, както и за други възможности, които мрежата предоставя, говори Красимира Соколова - ръководител на EEN Стара Загора.
Състоянието на иновациите в България, факторите за тяхното нарастване, ролята на човешкия фактор и много други интересни данни в областта на иновациите представи Тодор Ялъмов от Фондацията за приложни изследвания и комуникации. Беше отбелязано, че Габрово е един от центровете на иновации в България, представени бяха множеството примери на добри практики в българските компании. Фондацията от доста години изготвя доклада Иновации.бг.  
Проф. Галя Дунчева от ТУ Габрово ни запозна с пътя на една разработка от иновативната идея до внедряването й в предприятието, какво трябва да направят научните работници от университетите, за да имат „годен за внедряване“ в предприятията продукт, а доц. Железаров – Зам. ректор на ТУ Габрово сподели опита на университета в подготовката на кадри и връзката с бизнеса.
Всички презентации ще бъдат достъпни на сайта на ГТПП, а при желание фирмите могат да заявят използването на метода InnoKenn в тяхната фирма безплатно.

Източник: ГТПП
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside