Начало  
Иновации и управление на качеството в Европа Печат
19 май 2015
8В края на април Габровската търговско-промишлена палата беше домакин на международен семинар на тема: „Иновации и управление на качеството в Европа“.
Семинарът се проведе в рамките на проект InnoWeit – От иновации към допълнително професионално обучение, финансиран от Програма „Учене през целия ж ивот“, секторна програма Леонардо да Винчи на ЕС, по който ГТПП е партньор, а водеща организация е Институтът за трудово-правни науки към Рурския университет в Бохум.
Иновациите в МСП в Европа, оценката на техния иновативен потенциал и методите за повишаването му, управлението на качеството на иновативния процес, развитието на компетентностите на персонала за иновации бяха част от темите, които се дискутираха  в рамките на два дни от представителите на МСП от Габровска област, на академичните среди, на местни и регионални власти в Габровска област. Те с интерес се запознаха с представената от Моника Кюпер - Институтът за трудово-правни науки към Рурския университет в Бохум, Германия тема: Иновационния мениджмънт и управление на качеството като предизвикателство за развитието на компетентностите на персонала.
8Опитът на Германия в областта на оценка на иновативната способност на малките и средни предприятия (МСП) и резултатите от приложението в рамките на проекта на метода InnoKenn в пет пилотни предприятия от Габровска област беше представен от един от разработчиците на метода Мартина Веге. Тя представи и друг немски метод, разработен в Германия, свързан с анализи във фирмата, от който нашите предприятия също биха могли да се възползват.
Оценката на иновативната способност на фирмите става особено актуална при кандидатстването им с проекти по програма „Хоризонт 2020“. На европейско ниво също е разработена методика и България вече има трима лицензирани оценители в рамките на Enterprise Europe Network по т.нар. метод IMP3rove. Той е в съответствие с европейския стандарт за управление на иновациите CEN/TS 16555-1. За това, както и за други възможности, които мрежата предоставя, говори Красимира Соколова - ръководител на EEN Стара Загора.
Състоянието на иновациите в България, факторите за тяхното нарастване, ролята на човешкия фактор и много други интересни данни в областта на иновациите представи Тодор Ялъмов от Фондацията за приложни изследвания и комуникации. Беше отбелязано, че Габрово е един от центровете на иновации в България, представени бяха множеството примери на добри практики в българските компании. Фондацията от доста години изготвя доклада Иновации.бг.  
Проф. Галя Дунчева от ТУ Габрово ни запозна с пътя на една разработка от иновативната идея до внедряването й в предприятието, какво трябва да направят научните работници от университетите, за да имат „годен за внедряване“ в предприятията продукт, а доц. Железаров – Зам. ректор на ТУ Габрово сподели опита на университета в подготовката на кадри и връзката с бизнеса.
Всички презентации ще бъдат достъпни на сайта на ГТПП, а при желание фирмите могат да заявят използването на метода InnoKenn в тяхната фирма безплатно.

Източник: ГТПП
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside