Начало arrow Архив на новините arrow Октомври 2013 arrow 21 септември - Европейски ден на сътрудничеството  
21 септември - Европейски ден на сътрудничеството Печат
02 октомври 2013

2Европейското териториално сътрудничество (ЕТС) е сравнително малка част от регионалната политика на ЕС. Ако обаче споразумението за финансиране на регионалната политика за периода 2014-2020 г. бъде одобрено от Европейския парламент и Съвета, бюджетът за ЕТС ще се увеличи на 8,9 млрд. евро.

Съгласно новите реформи на регионалната политика, които в момента са на последния етап на договаряне, програмите за ЕТС ще се съсредоточат върху инвестиции, насочени към осигуряване на подходящи условия за бъдещ растеж. Комисарят по въпросите на регионалната политика Йоханес Хаан заяви: „Тези програми и проекти за сътрудничество обединяват европейските граждани, като им дават възможност за обмен на идеи през границите и за намиране на решения на общите проблеми. Имаме стотици проекти за ЕТС в регионите и държавите-членки на ЕС, както и в някои съседни региони извън ЕС. С тези проекти успяваме да направим по-добро ежедневието на европейските граждани през границите, стимулираме създаването на работни места, опазването на околната среда, укрепването на здравните услуги и инвестициите в транспортна и енергийна инфраструктура. Надявам се, че предложеното финансиране ще бъде одобрено, за да се засвидетелства подкрепа за добрите резултати, които се постигат, и да се даде гаранция, че това ще продължи и занапред“.

Контекст
Европейското териториално сътрудничество е основна цел на регионалната политика на ЕС. Регионите и градовете от различни държави-членки на ЕС, се насърчават да работят заедно и да се учат един от друг чрез съвместни програми, проекти и мрежи. Основните видове програми за сътрудничество са:
- програми за трансгранично сътрудничество по вътрешните границина ЕС.
- програми за транснационално сътрудничество - обхващат по-обширни зони на сътрудничество, например чрез макро регионалните стратегии за региона на река Дунав и региона на Балтийско море.
- програма за между регионално сътрудничество (INTERREG IVC) и 3 програми за сътрудничество в мрежа (Urbact II, INTERACT II и ESPON) — обхващат всички 28 държави членки на ЕС. Те предлагат рамка за обмен на опит между регионалните и местните органи в различните държави.

Европейско териториално сътрудничество www.ecday.eu

Източник: Представителство на Европейската комисия

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside