Начало arrow Архив на новините arrow Ноември 2012 arrow Бюджетна рамка 2014-2020: Финансирането трябва да отговаря на амбициите  
Бюджетна рамка 2014-2020: Финансирането трябва да отговаря на амбициите Печат
08 ноември 2012

4Трябва да има увеличение в бъдещите европейски бюджети за научни изследвания и за конкурентоспособност, както единодушно обещаха европейските лидери на срещата на върха през юни 2012 г., заяви Европейският парламент в резолюция, гласувана на 23 октомври. Евродепутатите предупредиха страните членки да не предприемат съкращения в стимулиращи растежа области при приемането на позицията си за крайните преговори за следващия дългосрочен бюджет на ЕС.
Ивайло Калфин (С&Д, България) и Reimer Boge (ЕНП, Германия), водещи преговорите по бюджета на ЕС за 2014 г.-2020 г., известен още като Многогодишна финансова рамка (МФР), приветстваха подкрепата на Парламента за резолюцията като сигнал към европейските държавни и правителствени ръководители, които ще обсъдят МФР на специална среща на върха на 22 и 23 ноември.
Членовете на ЕП подчертаха, че всеки евентуален бюджет за еврозоната трябва да бъде обект на демократична отчетност чрез съществуващите институции на ЕС и че, както е предвидено в Договорите, всяка нова бюджетна функция трябва да бъде част от бюджета на ЕС.

Амбициите трябва да са подкрепени с финансиране
В отговор на заплахите на някои държави членки за засилване на бюджетите съкращения спрямо предложението за бюджет на Комисията, депутатите предизвикаха Съвета, ако предложи съкращения, да заяви ясно и публично кои точно политически приоритети и проекти трябва да отпаднат. „Пътят към ада е постлан с добри намерения. Страните членки са много добри в поставянето на амбициозни цели като наскоро приетия Пакт за растеж за Европа. Но когато се стигне до подкрепа на целите с необходимото финансиране, финансовите министри имат последната дума. Ако ЕС не сложи парите, където са обещанията, няма да постигнем целите си, което ще доведе до загуба на авторитет пред гражданите ни и международните ни партньори“, заяви Калфин.

Инвестиране в научни изследвания и конкурентоспособност за преодоляване на кризата
Взетите от 2008 г. насам мерки все още не са сложили край на икономическата и финансова криза, посочиха евродепутатите. Настоявайки за нуждата от по целенасочен, ясен и адекватен европейски бюджет за подпомагането на координацията и насърчаването на усилията на страните членки, те призоваха към „значителни увеличения“ в европейското финансиране за конкурентоспособност, за развитие на малкия бизнес, за предприемачество, за устойчива инфраструктура и за научни изследвания и иновации.

Имайки предвид „спешната нужда от осигуряването на публични инвестиции в растеж и работни места“, евродепутатите искат бюджетът за регионалната политика и за общата селскостопанска политика (ОСП) да бъде запазен „поне на нивото от периода 2007-2013 г.," но да бъде използван по ефективно.

Собствени ресурси
Парламентът настоява за по справедлив и прозрачен метод при финансирането на бюджета, без специални отстъпки и коригиращи механизми.
В отделна резолюция депутатите призовават за опростена система на собствените приходи от ДДС. Освен това, членовете на ЕП приветстваха и планирания данък върху финансовите транзакции, като заявиха, че той трябва да се използва за намаляване на националните вноски към ЕС за страните, които го въвеждат.

Следващи стъпки
На 22 и 23 ноември ще се състои специална Среща на върха за следващата МФР с цел постигане на политическо споразумение за формиране на основата на предстоящите преговори между Съвета и Парламента.
Парламентът може да наложи вето върху регламента за МФР, който определя максималните средства за финансиране на областите за всяка година от шестгодишния период. Той решава съвместно и с равни правомощия със Съвета за многогодишните програми, които ще бъдат изпълнявани по време на периода.

Източник: Европейски парламент

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside