Начало arrow Архив на новините arrow Септември 2012 arrow Близо 200 млн. евро за ключови инфраструктурни проекти  
Близо 200 млн. евро за ключови инфраструктурни проекти Печат
23 септември 2012

14-2Европейската комисия подбра 74 проекта, които ще получат близо 200 млн. EUR под формата на съфинансиране от ЕС по линия на програмата за Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) за подобряване на транспортната инфраструктура в ЕС. Проектите, избрани в рамките на годишната покана за представяне на предложения за 2011 г., ще ползват финансовата подкрепа на ЕС за различни цели - строителство и/или подобряване на съществуващите инфраструктурни връзки, помощ за транспортните коридори, публично-частни партньорства и иновативни финансови инструменти.

По годишната покана за представяне на предложения за 2011 г. бяха отпуснати средства на обща стойност 198,63 млн. EUR за финансиране на най-важните приоритети на мрежата TEN-T, като бяха формулирани следните приоритети:
• Приоритет 1: насърчаване разработването на интегрирана и мултимодална транспортна система — избрани 10 проекта, финансиране: 25,92 млн. EUR.
• Приоритет 2а:проучвания и подготовка на проекти за внедряване, допринасящи за намаляване на последиците от изменението на климата и адаптиране към тях (емисии на парникови газове) — избрани 4 проекта, финансиране: 9,37 млн. EUR.
• Приоритет 2б:проучвания и дейности, насочени към намаляване на въздействието на морския транспорт върху околната среда (замърсители на въздуха) — избрани 4 проекта, финансиране: 3,76 млн. EUR.
• Приоритет 3:ускоряване/улесняване изпълнението на проектите по TEN-T — избрани 44 проекта, финансиране: 146,63 млн. EUR.
• Приоритет 4:подкрепа за публично-частни партньорства и новаторски финансови инструменти — избрани 6 проекта, финансиране: 5,63 млн. EUR.
• Приоритет 5:подкрепа за дългосрочното изпълнение на мрежата TEN-T, по-специално разработването на коридори, позволяващи координирано прилагане на мрежата — избрани 6 проекта, финансиране: 7,32 EUR млн. EUR.

Проектите ще се управляват от Изпълнителната агенция за TEN-T съвместно с техните бенефициери и под егидата на Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ на Европейската комисия.

Пълен списък на избраните проекти, сред които и два български, e достъпен тук.

Източник:  Представителство на Европейската комисия

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside