Начало arrow Архив на новините arrow Август 2012 arrow Банков съюз за Европа  
Банков съюз за Европа Печат
24 август 2012

3Чрез общ надзор върху банките в ЕС ще се подобри защитата на вложителите, ще се възстанови доверието и ще се помогне за предпазване на финансовия сектор от шокове – важни стъпки за излизане на Европа от кризата.

Икономическата и финансова криза показа, че банковата система на ЕС е уязвима от шокове. Проблемите в една банка могат бързо да се пренесат върху други, засягайки вложителите, инвестициите и икономиката като цяло.
В отговор ЕС и страните членки предприеха мерки за засилване на надзора върху финансовия сектор. Миналата година като част от реформите бяха създадени три европейски надзорни органа, за да помагат за координирането на работата на националните регулатори и да гарантират, че правилата на равнище ЕС се прилагат последователно.
Възможно е обаче да се направи още повече за осигуряване на финансова стабилност. Председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу призовава за създаване на банков съюз, за да се възстанови доверието в банките и еврото и като част от по-дългосрочна визия за икономическа и фискална интеграция.
Основните елементи са:
общи правила за банките в ЕС – включително общи, но гъвкави изисквания за размера на капитала, който банките трябва да поддържат;
единен орган за банков надзор в ЕС – той ще упражнява пряк надзор върху банки, осъществяващи дейност в няколко страни, и върху много големи банки с цел спазване на правилата и наблюдение на механизмите за контрол на риска;
общи правила за предотвратяване на фалити на банки и за намеса, когато банка изпадне във финансови затруднения – преди да се наложи спасяване със средства на данъкоплатците;
единна схема за гарантиране на депозитите, за да бъдат защитени вложителите, където и да държат своите спестявания и инвестиции в ЕС – така ще се засили доверието в банковата система.
Комисията вече направи предложения за някои от основните елементи, необходими за създаването на банков съюз. Сред тях е закон на ЕС de en fr, с който ще се помогне на страните от ЕС и националните регулатори да реагират бързо и ефективно на банкова криза.

Бъдещи стъпки
Комисията планира да представи още предложения – за общ спасителен фонд за банките, за банковите фалити и за по-тясна координация на данъчните и разходните политики.
Лидерите на ЕС ще обсъдят предложенията за банков и фискален съюз на срещата си на 28-29 юни.

Повече за банковите правила и надзор в ЕС   de en fr
 
Заседание на Европейския съвет (28-29 юни) – дневен ред

Източник: Европейска комисия

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside