Начало arrow Архив на новините arrow Февруари 2012 arrow Подбор на експерти по обществените поръчки  
Подбор на експерти по обществените поръчки Печат
24 февруари 2012

Обявена е покана за представяне на кандидатури за подбор на членове в експертната група към Европейската комисия на заинтересуваните страни по обществените поръчки.
Групата има за задача да предоставя на комисията висококачествена правна, икономическа и техническа информация, с което да я подпомага при разработването на политика на Европейския съюз в областта на обществените поръчки. Експертната група ще се състои от 20 членове.

Изисквания
Членовете на експертната група трябва да бъдат граждани на държава - членка на Европейския съюз, на присъединяваща се страна или на държава членка на Европейското икономическо пространство.
Комисията търси кандидати с опит в областта на възлагане на обществени поръчки. Те могат да бъдат експерти от бизнеса, сдружения на възлагащите органи, научни дейци, адвокати, икономисти, статистици или други.
Заседанията на групата ще се провеждат на английски и/или френски език. Кандидатите трябва да могат да се изразяват свободно на един от тези езици и да разбират отлично и двата.

Кандидатстване
Всички желаещи трябва да представят автобиография, в която да посочат своето образование, професионален опит и езикови познания. Комисията ще избере членовете на групата за тригодишен срок, който може да бъде подновен еднократно.
Краен срок: 5 март 2012 г.

Допълнителна информация
Пълния текст на поканата можете да намерите в Официалния вестник на ЕС, брой C 38 от 11 февруари 2012 г.

Източник: http://www.dnevnik.bg

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside