Начало arrow Архив на новините arrow Февруари 2012 arrow Икономиката на Европа разчита на малките и средни предприятия и на реализирането на техния потенциал  
Икономиката на Европа разчита на малките и средни предприятия и на реализирането на техния потенциал Печат
24 февруари 2012

5По инициатива на Представителството на Европейската комисия в България на 20 февруари се проведе среща на Георг Рааб, ръководител „Финансиране на иновациите и МСП” в Европейската комисия, с председателя на БТПП Цветан Симеонов.

По време на срещата акцент бе поставен на подобряване достъпа до финансиране, адаптиране на разпоредбите към нуждите на малките предприятия и максимално увеличаване на възможностите за навлизане на международните пазари.
Отбелязано бе същественото разминаване между декларираната загриженост за МСП и реалните възможности, които им се предоставят – например твърде високите прагове за фирмите-кандидати както по ОП „Конкурентоспособност”, така и за участие в обществени поръчки.
Като основен недостатък за достъпа на МСП до кредитиране бяха посочени усложнените административни процедури при усвояване на евросредствата. В тази връзка бе засегнат и въпросът за ролята на банките за подобряване процеса на усвояване на европейските средства, особено във фазата на първоначална  оценка на проектите, тъй като разполагат с  добре развити клонови мрежи, опитен персонал по отношение на европейските фондове , както и експертиза при оценяването на проектите. Това е особено важно за МСП, които имат добри идеи, но нямат опит за изпълнението на успешни проекти. Финансовите институции могат да допринесат и като предоставят консултантски и контролни услуги на фирмите. Това ще доведе до намаляване на броя на отхвърлените проекти, които  за пет години по седемте оперативни програми са 72 на сто от подадените проекти.
Председателят на Палатата изрази одобрението на бизнеса относно актуализираната Директива 2000/35/ЕО, касаеща борбата със забавяне на плащанията по търговските сделки. Така ще се подобрят възможностите за събиране на просрочени вземания и ще се стимулират стопанските субекти към своевременно изпълнение на задължения за плащане по търговски сделки, включително по-строг режим при забавени плащания от страна на държавни органи.
По темата за интернационализацията на МСП като съществен недостатък бе посочен недостигът на търговска информация както за единния европейски пазар, така за двустранните и многостранни търговски споразумения.
В заключение бе отбелязано, че икономиката на Европа разчита много на малките предприятия и на реализирането на техния потенциал – те са генераторът на работни места в Европа и имат нужда от подкрепа на техния новаторски и креативен дух.

Източник:БТПП, Инфобизнес

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside