Начало arrow Архив на новините arrow Февруари 2012 arrow Документът „Национална програма за развитие: „България 2020” ще бъде готов през август 2012г.  
Документът „Национална програма за развитие: „България 2020” ще бъде готов през август 2012г. Печат
24 февруари 2012

3Стартираха нови два договора за подпомагане на цялостния процес по изработване на новите програмни стратегически документи

На 13 февруари бяха представени два договора по проект №0036-ЦКЗ-3.2. „Подпомагане на цялостния процес по изработване на новите програмни стратегически документи на Република България". Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ" и има за цел да подпомогне директно изготвянето на Национална програма за развитие: България 2020. Специфичните цели на проекта са да предостави експертна помощ, анализи и оценки за изследване на настоящата икономическа ситуация в България и да допринесе за детайлизирането на стратегическите приоритети в Национална програма за развитие.
Бенефициент по проекта е Централното координационно звено по управление на средствата от ЕС, дирекция „Програмиране на средствата от ЕС" към Администрацията на Министерския съвет. Дирекцията е Секретариат на Междуведомствена работна група към Съвета за развитие, чиято основна задача е да изготви Национална програма за развитие на Република България: България 2020.
 
В края на 2011 г. и началото на 2012 г. по този проект бяха подписани два договора - за „Предварителна оценка на Националната програма за развитие „България 2020" и „Аналитично подпомагане на изготвянето на Национална програма за развитие „България-2020" и стратегически оценки". Те ще се изпълняват в рамките на 7 месеца от датата на стартиране, като в началото на месец август 2012 г. се очаква да има готов съгласуван с всички заинтересовани страни Национален стратегически документ - „Национална програма за развитие: България-2020". 

Източник: www.eufunds.bg

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside