Начало arrow Архив на новините arrow Февруари 2012 arrow Европейската инвестиционна банка продължава да подпомага България  
Европейската инвестиционна банка продължава да подпомага България Печат
17 февруари 2012

5Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) подписа меморандум за разбирателство с българското правителство за оказване на техническа помощ при осъществяването на проекти на ЕС, които да бъдат съфинансирани от банката в България.

По думите на г-н Вилхелм Молтерер, вицепрезидент на ЕИБ с ресор България, който подписа меморандума с г-н Томислав Дончев, министър по управление на средствата от ЕС, в присъствието на г-н Йоханес Хан, европейски комисар по регионалната политика: „Подписаното днес споразумение за сътрудничество между ЕИБ и България осигурява техническа помощ за изпълнението на проекти на ЕС със съфинансиране от ЕИБ и цели ускоряване на усвояването на средства от ЕС. Тази помощ допълва техническата помощ по линия на „Джаспърс“, предоставяна на България от банката от 2006 г. насам за разработване на качествени проекти, подходящи за финансиране със средства от ЕС. Тя също така е показателна за ролята на ЕИБ по предоставяне на заеми, които често осигуряват покритие на българското участие при изпълнението на подобни приоритетни проекти. Убеден съм, че това начинание, подето в тясно сътрудничество с Европейската комисия като съвместна инициатива с българското правителство, ще изиграе важна роля за по-доброто усвояване на европейските фондове по най-добрия и полезен за България начин”.
Споразумението допълва подобен меморандум за разбирателство в подкрепа на изпълнението на предприсъединителни проекти и цели ускоряването и по-качественото усвояване на средствата от структурните фондове на ЕС чрез подпомагане на управлението на проектите и тяхното изпълнение. България се обърна за подкрепа към ЕИБ предвид дългогодишния й опит в проектното финансиране, особено в по-слабо развити региони, които получават средства от структурните фондове на ЕС, като целта е да се укрепи капацитета на България за осъществяване на проекти и за разработване на политика и стратегии в сродни области за отраслово и проектно планиране.
На този фон, ЕИБ ще подкрепи финансово приоритетни проекти в рамките на програмния период 2007-2013 г. и ще съдейства за разработване на стратегия за откриване и подбор на проекти, които да бъдат финансирани през следващия програмен период 2014-2020 г., в съответствие с възложения й мандат, действащите регламенти на ЕС и съвместно със своя партньор – Европейската комисия, както и с „Джаспърс“.
Подобен меморандум за разбирателство е подписан между България и Световната банка.
ЕИБ развива дейност в България от 1991 г. и си сътрудничи с широк кръг насрещни страни, които отговарят на условията. Банката разполага с портфейл от подписани заеми в размер над 3,2 млр. евро за държавни и частни инвестиции в инфраструктура в областта на транспорта, далекосъобщенията, околната среда и енергетиката, като в същото време подкрепя местни МСП чрез заеми, отпускани на финансови посредници.

Справка
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е кредитната институция на Европейския съюз за дългосрочно финансиране и нейни акционери са държавите-членки на ЕС. Банката отпуска дългосрочни заеми за устойчиви инвестиции с оглед постигане на заложените в политиката на ЕС цели.

Източник: Представителство на Европейската комисия

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside