Начало arrow Архив на новините arrow Февруари 2012 arrow Заседание на Комитета за наблюдение и контрол на проектите, изпълнявани по Кохезионен фонд  
Заседание на Комитета за наблюдение и контрол на проектите, изпълнявани по Кохезионен фонд Печат
17 февруари 2012

3На 25 януари 2012 г. в гранд-хотел „София" се проведе десетото заседание на Комитета за наблюдение и контрол на усвояването на финансовата помощ от бившата Програма ИСПА, изпълнявана след 01.01.2007 г. по Кохезионния фонд съгласно Регламент на ЕС № 1164/94.

Организатор на събитието е Централното координационно звено към Министерския съвет на Р България.
В Комитета участваха представители на Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка, Управляващите органи в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения, междинното звено в Агенция „Пътна инфраструктура", Разплащателният и Одитният органи към Министерство на финансите, както и представители на крайните бенефициенти - НК „Железопътна инфраструктура", общини, ВиК дружества.
На Комитета беше направен преглед на напредъка в изпълнението на проектите през периода юни-ноември 2011г. За периода 2000 г. - 31.11.2011 г. са разплатени  1,072 млрд. евро или 84,61% договорените средства по Финансовите меморандуми. Това представлява 70,09% от общия размер на средствата по Финансовия меморандуми.
За 11-годишния период на изпълнение на проекти, със средства от бившата Програма ИСПА в сектор „транспорт" са изградени нов пътнически терминал на летище София, 47 км единична ж.п. линия, 20 км двойна ж.п. линия, 10 ж.п. гари, 85 км контактна мрежа, 2 тягови подстанции, 13 ж.п. подлези и 13 ж.п. надлези. Изградени са също 20 км автомагистрала, включващи 18 пътни моста, 3 тунела, 3 пътни възела, 5 подлеза, 11 подпорни стени, 15 укрепителни стени и 32 водостока, както и са рехабилитирани 205 км пътища І клас и 39 км автомагистрали. В сектор "околна среда" са пуснати в експлоатация 20 ПСОВ за градовете Смолян, Ловеч, Монтана, Севлиево, Попово, Балчик, Бургас, Бургас-Меден Рудник, Стара Загора, Димитровград, Хасково, Горна Оряховица, Пазарджик, Благоевград, София, Русе, Варна, Сливен, Кюстендил и Търговище, изградена e 252 км канализационна мрежа и 366 км водопроводна мрежа, както и 5 регионални депа за твърди битови отпадъци в Монтана, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол. Подготвени са проектите за градовете в сектор „води" Пловдив, Добрич, Асеновград, Гоце Делчев, Банско, Кърджали, Ямбол, Велико Търново, Перник и Видин и в сектор „отпадъци" - Велико Търново, Левски, Борово, Варна, Стара Загора, Луковит и Костенец.

Източник: www.eufunds.bg

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside