Начало arrow Архив на новините arrow Януари 2011 arrow Програма за учене през целия живот  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Програма за учене през целия живот Печат
20 януари 2011

65Набижават крайните срокове за представяне на проектни предложения по програмата за учене през целия живот 2007-2013

Цел  - Целта на поканата  за представяне на предложения е да подкрепи взаимодействието, сътрудничеството и мобилността в образователните и обучителните системи в рамките на общността с цел да ги направи конкурентни на световно равнище.

Допустими кандидати -  Достъп до програмата имат всички участници в различните сфери на образователни и обучителни услуги: ученици, студенти, училищни и университетски преподаватели; обучители; институции и нестопански организации, предлагащи консултиране, ориентиране, информационни услуги и обучение в контекста на програмата; неправителствени организации, асоциации и социални партньори, работещи в сферата на ученето през целия живот, и др.
Кандидатите трябва да са установени в една от 27-те държави - членки на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция, Хърватия или Швейцария.

Допустими дейности и крайни срокове

Коменски, Грюндвиг: индивидуални квалификационни дейности
първи срок: 14 януари 2011 г.
следващи срокове: 29 април 2011 г. и 16 септември 2011 г.

Коменски: асистентски стаж
краен срок: 31 януари 2011 г.

Леонардо да Винчи: мобилност (включително сертификат за мобилност по програма "Леонардо да Винчи"); Еразъм: интензивни езикови курсове (EILC)
краен срок: 4 февруари 2011 г.

Програма "Жан Моне"
краен срок: 15 февруари 2011 г.

Коменски, Леонардо да Винчи, Грюндвиг: партньорства;
Коменски: регионални партньорства; Грюндвиг: работни ателиета
краен срок: 21 февруари 2011 г.

Коменски, Еразъм, Леонардо да Винчи, Грюндвиг:  многостранни проекти, мрежи и съпътстващи мерки
краен срок: 28 февруари 2011 г.

Леонардо да Винчи: многостранни проекти за трансфер на иновации
краен срок: 28 февруари 2011 г.
                                             
Еразъм: интензивни програми (ИП), мобилност на студентите с цел обучение и с цел стаж (включително за консорциум, осигуряващ практика/стаж по програма "Еразъм") и мобилност на персонала
краен срок: 11 март 2011 г.
                                               
Грюндвиг: асистентски стажове, проекти за възрастни доброволци
краен срок: 31 март 2011 г.
                   
Хоризонтална програма: ключова дейност 1 -  учебни визити
първи срок: 31 март 2011 г.
втори срок: 14 октомври 2011 г.

Хоризонтална програма: всички други дейности
краен срок: 31 март 2011 г.

Пълен текст на поканата и насоки за кандидатстване


Източник: Europe Direct Габрово

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside