Начало arrow Архив на новините arrow Януари 2011 arrow Стани доброволец! Дай своя принос!  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Стани доброволец! Дай своя принос! Печат
02 януари 2011

11На 2 декември Европейската комисия откри Европейската година на доброволчеството - 2011 г. Заместник-председателят Вивиан Рединг, европейски комисар по правосъдието, основните права и гражданството, заедно с г-н Жан-Марк Делизе, държавен секретар на Белгия по социалните въпроси, и г-жа Мариан Харкин, член на Европейския парламент, представиха мотото на годината: „Стани доброволец! Дай своя принос!“

Искам да отдам заслуженото на милионите европейски граждани, които отделят от своето време, за да направят нашия свят едно по-добро място,“ заяви Вивиан Рединг, европейски комисар по правосъдието, основните права и гражданството. „Дълбоко у всеки един от нас е заложена способността да откликне и да се притече на помощ на нуждаещите се. Доброволчеството заздравява нашите основни европейски ценности: солидарност и социално сближаване. С откриването на Европейската година на доброволчеството искам да набера подкрепа за хората, които дават своя принос. Това е моментът да споделим и да дадем нещо от себе си, както и да съсредоточим усилията си да помогнем на помагащите!

1-2Проучване на Евробарометър от май 2010 г. показа, че 3 от всеки 10 европейски граждани заявяват, че извършват доброволчески дейности. Съществуват много различни определения и традиции относно доброволческите дейности. Общото на тези дейности е, че всеки път, когато хората се обединят, за да помогнат един на друг и да подпомогнат нуждаещите се, печели както цялото общество, така и отделните доброволци. Благодарение на доброволчеството хората придобиват знания, упражняват своите умения и разширяват социалните си мрежи, което често води до нови или по-добри възможности за работа, както и до лично и социално развитие.
Комисията помага на младите хора да участват в доброволчески дейности.
Чрез Европейската доброволческа служба хиляди юноши и млади хора пътуват извън пределите на собствената си страна с цел да преподават, да насърчават опознаването на културата и да развиват важни житейски умения. Например доброволци в дом „Verahus“ в Копенхаген помагат на живущите в него хора с увреждания в тяхното ежедневие. Те организират за тях забавни занимания, като например рисуване, музика, игри, спорт, и ги придружават при пътувания.
За да се открои работата на доброволците, да се насърчат останалите да участват и да се обърне внимание на предизвикателствата пред тях, Европейската година на доброволчеството — 2011 г. има четири основни цели:

• да се намалят пречките пред доброволчеството в ЕС;
• да се дадат повече права на доброволческите организации и да се подобри качеството на доброволчеството;
• доброволческите дейности да бъдат възнаграждавани и да им се отдава признание;
• да се повиши осведомеността по отношение на стойността и значимостта на доброволчеството.

За да бъдат постигнати тези цели, Комисията ще насърчава обмена на добри практики между органите на държавите-членки и доброволческите организации. В центъра на вниманието ще попаднат обучението на доброволци, акредитирането и осигуряването на качеството и ефикасното и ефективно съчетаване на потенциалните доброволци и възможностите за доброволческа дейност. Комисията ще насърчава нови европейски инициативи за създаването на мрежи с цел да се стимулират презграничният обмен и полезните взаимодействия между доброволческите организации и други сектори, и особено с предприятията.
През Годината на доброволчеството ще бъдат популяризирани и подпомогнати стотици дейности и проекти. На равнището на ЕС те включват:
„Турне“ на ЕГД2011:
доброволци ще пътуват в държавите от ЕС в продължение на една година, като популяризират своята работа и разговарят с политици и с обществеността на всеки етап от своята обиколка;
„Предаване“ на EГД: 27 „предаващи“ репортери — доброволци ще следят работата на 54 доброволчески организации и ще създадат аудио-, видео- и писмени репортажи, които ще бъдат показани от медиите. В края на годината комбинираните репортажи ще бъдат обединени в документален филм за Европейската година и нейното турне, който ще може да бъде излъчен;
Четири тематични конференции през 2011 г., на които ще бъдат обсъдени ключови проблеми, свързани с доброволчеството: на 8 януари в Будапеща: „Признание за доброволчеството“; през май/юни: „Благодарност за доброволците и техния ценен принос“; през октомври: „Права за доброволческите организации“; през декември: закриваща конференция относно бъдещите предизвикателства.
Комисията работи в тясно сътрудничество с „алианса“ от доброволчески организации, Европейския парламент, държавите-членки, Комитета на регионите, Европейския икономически и социален комитет, Съвета на Европа и Доброволци на ООН.

Допълнителна информация

Официална уебстраница на Европейската година (съдържа информация относно графика на „турнето“ на ЕГД)

Уебстраница на Алианса

Уебсайт на Вивиан Рединг, заместник-председател и комисар по правосъдието, основните права и гражданството

Източник: Представителство на Eвропейската комисия

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside