Начало arrow Архив на новините arrow Януари 2011 arrow Необходимите умения за работните места на утрешния ден  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Необходимите умения за работните места на утрешния ден Печат
02 януари 2011

4Десетгодишна стратегия за съвременно, висококачествено професионално обучение, даващо на работниците уменията, необходими за намиране на подходяща работа в една бързо променяща се икономика.
В момента около 76 млн. европейци в трудоспособна възраст са нискоквалифицирани или без никаква квалификация, а предлаганите работни места все повече изискват някаква форма на обучение. Очаква се през следващото десетилетие необходимостта от квалифицирани работници да нарасне, което означава, че независимо от възрастта си, хората без съответните умения по-трудно ще си намират работа. Дори и да успеят да си намерят работа, те вероятно ще печелят по-малко, отколкото по-квалифицираните им колеги.
Целта на новата стратегия за професионално обучение е да даде на сегашните и бъдещите работници както специфични за дадена работа умения, така и общи умения, които ще им бъдат необходими в съвременната икономика. Стратегията е насочена към повишаване на качеството на професионалното обучение и преподаване, към насърчаване на креативността и предприемачеството и към улесняване на хората да учат във всички периоди на техния живот.
Освен това тя се стреми да гарантира, че най-бедните хора, хората със специални нужди и възрастните работници имат същия достъп до професионално обучение както останалите.
Стратегията включва план за действие, координиращ усилията на националните правителства и ЕС през следващите четири години. Целите включват:
• сътрудничество с компании за откриване на разминаванията между търсени и предлагани умения
• откриване на повече професионални училища
• въвеждане на стратегии за увеличаване на обучението в чужбина
• повишаване на осведомеността за ползите от професионалното обучение
• създаване на общ стандарт за професионално обучение в Съюза чрез прилагане на препоръката на ЕС от 2009 г. за осигуряване на качество
• оценяване на начините за повишаване на ролята на професионалното обучение.
Професионалното обучение може също така да засили конкурентоспособността и икономическия растеж на Европа. Наличието на работна сила, притежаваща подходящи умения, ще улесни компаниите при набирането на нужния им персонал, а това ще им помогне да се конкурират в световен мащаб.
Стратегията се базира на процеса от Копенхаген, една по-широкообхватна и дългосрочна схема за развитие на системите за професионално образование и обучение в Европа. В тази схема, създадена през 2002 г., членуват 33 страни (всички 27 държави от ЕС плюс Хърватия, Бивша югославска република Македония, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция), профсъюзи и Комисията.

Източник: Eвропейска комисия

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside