Начало arrow Архив на новините arrow Януари 2011 arrow Обществено обсъждане на промените в закона за обществените поръчки  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Обществено обсъждане на промените в закона за обществените поръчки Печат
20 януари 2011

5Оживена дискусия предизвика първото обществено обсъждане на предварителната концепция за промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), която се проведе на 7 януари в Министерския съвет .

Представители на бизнеса и неправителствения сектор изразиха подкрепа за голяма част от промените, предложени от работна група под председателството на министър Дончев и на министъра на икономиката, енергетиката и туризма г-н Трайчо Трайков.
„Има посока, в която сме поели, тя е очертана от концепцията. Държим на нея и съм убеден, че е правилна. Отворени сме, на този ранен етап и на всички следващи етапи, да обърнем внимание на всяко добро, смислено, разумно, адекватно, съответстващо на европейското законодателство предложение.", каза министър Томислав Дончев при откриването на дискусията. Той потвърди желанието и стремежа си да работи заедно с бизнеса и неправителствения сектор при детайлното разработване на текстовете на закона и внасянето му в Народното събрание. Наред с това министърът по управление на средствата от ЕС подчерта, че „...не е възможно да се очаква промените в закона да бъдат най-малкото общо кратно от исканията на всички."
Концепцията на работната група предлага подобряване структурата на нормативната уредба чрез намаляване броя на подзаконовите нормативни актове и обединяване на всички процедури за възлагане на обществени поръчки в един закон.
Предвижда се и опростяване и облекчаване на правилата за възлагане на обществени поръчки, както и прецизиране на текстовете на част от правните норми, които в момента позволяват различно тълкуване и с това затрудняват процедурите и създават предпоставки за злоупотреби и забавяне.
Работната група подготвя и промени, свързани с подобряване на реда за обжалване, създаване на възможност за осъществяване на системен контрол, разширяване на обхвата на нарушенията, които подлежат на санкциониране и др.  
Йордан Кисьов, представител на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, предложи концепцията да предвижда засилване на конкуренцията при провеждането на конкурси по закона, като се върне старото изискване при провеждане на конкурс да има поне три валидни оферти. От конфедерацията настояват и за засилен превантивен контрол на процедурите от Агенцията по обществени поръчки.
Представителите на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и на Българска стопанска камара предложиха по-широко включване на външни организации в комисиите за оценка на проектни предложения, както и включването на повече данни за фирмите и параметрите на поръчката в Регистъра по обществени поръчки. От БТПП настояват в закона да се регламентира и поддържането на Черни списъци за неизрядните фирми. Диана Ковачева, изпълнителен директор на „Трансперънси Интернешънъл България", предложи включване на правила за привличането на независим наблюдател при обявяване на процедура по ЗОП. От Националния съюз на трудово-производителните кооперации поискаха промените в ЗОП да гарантират по-добри възможности за участие на организациите на хората с увреждания.  Изпълнителният директор на Национално сдружение на общините в Република България Гинка Чавдарова подкрепи предложените промени, като обърна специално внимание на необходимостта от прецизиране на някои текстове в закона, като например понятията „разделяне на поръчка" и „дискриминация", както и третирането на професионалните „жалвачи" на обществени поръчки.
По предложение на министъра по управление на средствата от Европейския съюз г-н Томислав Дончев, обществената дискусия по концепцията за промени в ЗОП ще продължи върху допълнената с направените по време на обсъждането предложения концепция.

Източник: www.eufunds.bg

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside