Начало arrow Архив на новините arrow Ноември 2010 arrow Новаторски доклад разкрива огромното икономическо значение на биоразнообразието  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Новаторски доклад разкрива огромното икономическо значение на биоразнообразието Печат
11 ноември 2010

3Публикуван е окончателният доклад по проект, продължил три години и изследващ ползите, които светът получава даром от природата.  Проектът, наречен „Икономика на екосистемите и биоразнообразието" (ИЕБ), е събрал най-добрите налични икономически доказателства в полза на тезата, че разходите от влошаването на състоянието на екосистемите и намаляването на биоразнообразието са абсолютно непосилни за нашите общества.  В него са синтезирани хиляди проучвания, изследвани са методи за остойностяване, инструменти на политиката и примерни действия от цял свят.  Позовавайки се на многобройните проучени случаи, докладът завършва с десет препоръки, които да помагат на гражданите и на създателите на политики да отчитат биоразнообразието при ежедневното си взимане на решения. Европейската комисия е основен източник на финансиране за проучването, което е под егидата на програмата на ООН за околната среда.
Да се научим да ценим природата
Окончателният доклад на ИЕБ „Общо интегриране на икономиката на природата“ е в допълнение на четири доклада, публикувани през последните три години. Като се съсредоточава върху три области - природната екосистема (гори), човешкото селище (градове) и стопанския сектор (минно дело) - докладът демонстрира как икономическите концепции и инструменти, описани в ИЕБ, могат да помогнат на обществото да включи стойността на природата при взимането на решения на всички равнища.
Докладът показва как плащания за екосистемни услуги (ПЕУ) могат да доведат до по-добро стопанисване на природния капитал. В Мексико, например, схема за ПЕУ намали наполовина годишното темпо на обезлесяване, защити водосборите и тропическите гори и предотврати емисията на 3,2 млн. тона въглероден диоксид.
При повече от половината от световното население, живеещо в градски зони, на градовете е отредена решаваща роля за признаване на природния капитал, необходим за поддържане и подобряване на благоденствието на техните жители, така че подходите на ИЕБ могат да са изключително важни. В гр. Нагоя, Япония, например, е въведена система за търговия с правото на строеж, която задължава предприемачите, които надхвърлят ограниченията, свързани с високото строителство, да компенсират тяхното въздействие, като закупят и съхранят зони от японския традиционен земеделски ландшафт. 

Десет най-добри съвета за опазване на биоразнообразието

Проучването ИЕБ завършва с десет препоръки:
1.  Публичното оповестяване и отчетността за въздействията върху природата следва да са основен резултат от оценката на биоразнообразието.
2.  Националните сметки следва да се подобрят, за да включат стойността на промените на запасите на природен капитал и на потоците екосистемни услуги.
3.  Спешен приоритет е изготвянето на изчерпателни физически отчети за горските запаси и екосистемни услуги.
4.  Счетоводните отчети на дружествата следва да показват външни фактори като екологични щети.
5.  „Без нетни загуби на биоразнообразие“ или „нетно положително въздействие“ следва да се считат за нормални стопански практики.
6.  Принципите на „замърсителят плаща“ и на „пълното възвръщане на разходите“ са мощни насоки за реорганизацията на структурите за стимули, както и за фискална реформа. В някои случаи може да се използва принципът на „бенефициерът плаща“, за да се подкрепят нови положителни стимули.
7. Правителствата следва да се стремят към пълна прозрачност на субсидиите, за да се избегнат порочни стимули.
8. Установяването на по-всеобхватни, ефективни и справедливо управлявани защитени зони по света следва да продължи, и остойностяването на екосистемата може да спомогне.
9. Програмата за намаляване на емисиите от обезлесяване и деградация на горите заедно със системата за съхранение на горите следва да бъдат изпълнени възможно най-скоро.
10. Зависимостта на бедните по света от екосистемните услуги се нуждае от по-широко осъзнаване в дейностите за развитие, а също така и в политиките, засягащи околната среда.

Контекст
ИЕБ е проект под егидата на UNEP и е финансиран от Европейската комисия и от няколко правителства, които включват Германия, Обединеното кралство, Нидерландия, Швеция, Норвегия, Белгия и Япония. Проектът е посветен на разработването на икономическата обосновка за промяна на начина, по който оценяваме и управляваме дадените от природата активи. На остойностяването се гледа като на средство за коригиране на погрешния икономически компас, довел до решения, които са в ущърб на благополучието на сегашните и бъдещите поколения. Докладите на ИЕБ целят да разкрият липсата на видимост на ценностите на биоразнообразието, тъй като често липсата на видимост е спомогнала за унищожаването на природния капитал, намиращ се в основата на нашите икономики.

Допълнителна информация за докладите на ИЕБ

Източник: Представителство на Eвропейската комисия

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside