Начало arrow Архив на новините arrow Ноември 2010 arrow Промени в насоките за кандидатстване по ОПРР  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Промени в насоките за кандидатстване по ОПРР Печат
11 ноември 2010

oprrМинистерство на регионалното развитие и благоустройството уведомява конкретните бенефициенти – 36-те общини, центрове на агломерационни ареали, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, че съгласно чл. 34 на ПМС №121/31.05.2007 г. и на основание Заповед № РД-02-14-1661/04.10.2010г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. са изменени Изискванията за кандидатстване и Пакета документи (Договор), както следва:
• Удължава се крайният срок за подаване на проектни предложения до 4 януари 2011 г.
• Увеличава се размерът на авансовото плащане по схемата съответно на 35 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ по проект

Коригираните Изисквания за кандидатстване и Пакет документи по процедурата са публикувани на интернет-страницата на Оперативната програма www.bgregio.eu в секция Отворени търгове, на интернет-страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството: www.mrrb.government.bg и на Единния информационен портал www.eufunds.bg.

Източник:  www.bgregio.eu

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside