Начало arrow Архив на новините arrow Юли 2010 arrow Последен доклад за тенденциите в данъчното облагане на ЕС  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Последен доклад за тенденциите в данъчното облагане на ЕС Печат
25 юли 2010

3Според наскоро публикуван доклад на Евростат кризата е довела до намаляване на някои данъци.
Докладът de en fr се основава на данъчните постъпления за 2008 г., така че ефектът от кризата не е напълно ясен. За да бъде картината по-пълна, докладът проследява и промените в данъчната политика в резултат на кризата, като отчита мерките, въведени до пролетта на настоящата година.
Като цяло през 2008 г. данъчната тежест за европейците е намаляла - предимно заради понижаване на корпоративните данъци и на данъците върху доходите на физическите лица, тъй като правителствата се опитваха да смекчат ефекта от икономическата криза. Но средната данъчна тежест в 27-членния ЕС остава висока в сравнение с останалата част на света - главно поради системите за социална закрила.
Не се очаква тежестта да намалее през следващите години, тъй като повечето страни имат финансови проблеми поради големите разходи в подкрепа на икономиките си.
През 2008 г. около 39,3 % от БВП са постъпили в държавните хазни - първи спад на данъчната тежест от четири години насам (понижение с 0,4 процентни пункта спрямо 2007 г.). Въпреки това данъчната тежест е надвишавала с повече от една трета тази в САЩ и Япония.
Съотношението между данъчните приходи и БВП е много неравномерно в ЕС - то варира от 28 % в Румъния до 48,2 % в Дания, като е по-високо в „старите“ страни членки.
Много страни подпомогнаха доходите на физическите лица - по-често чрез повишения на различни обезщетения, отколкото чрез намаляване на ставките, тъй като правителствата се опитаха да подкрепят разходите на домакинствата, за да стимулират икономиките на страните си.
Най-високи са нивата на облагане на доходите на физическите лица в Швеция (56,4%), Белгия (53,7%) и Нидерландия (52%), а най-ниски са те в България (10 %) и Чешката република и Литва (по 15 % във всяка).
Ставките на корпоративните данъци, които от години спадаха, са останали на същото ниво или са се понижили. Средната ставка сега е 23,2 % спрямо 35,3 % през 1995 г.
През 2010 г. средната ставка на ДДС е нараснала до 20,2 % спрямо 19,8 % през 2009 г. През 2000 г. тя бе 19,2 %.
Облагането на трудовите доходи - данъкът върху доходите на физическите лица и социалноосигурителните вноски, взети заедно - се е равнявало на около 34 % от общите данъчни постъпления - почти без промяна в сравнение с по-рано.
Приходите от данъци върху потреблението, на които се пада около една четвърт от данъчните постъпления, са спаднали с 0,7 процентни пункта през 2008 г. - това е най-големият им спад за една година и показател за тежестта на кризата.

Източник: Европейска комисия

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside