Начало arrow Архив на новините arrow Юли 2010 arrow Нови инструмента за борба със загубата на биологично разнообразие  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Нови инструмента за борба със загубата на биологично разнообразие Печат
02 юли 2010

3На откриването на конференцията по случай „Зелената седмица“ в Брюксел бяха представени два нови инструмента за по-успешна борба със загубата на биологично разнообразие. BISE — информационната система за биологичното разнообразие на Европа, е нов уеб портал, който съсредоточава на едно място информацията за европейското биологично разнообразие. Европейската агенция за околната среда (EEA) и Европейската комисия са разработили също така „базова линия за биологичното разнообразие“, предназначена за политиците, която предлага цялостен поглед върху текущото състояние на биологичното разнообразие. Базовата линия ще бъде използвана за проследяване на осъществения напредък към спиране на загубата на биологично разнообразие и ще позволи да бъдат ясно определени и измерени тенденциите след 2010 г.

3Базова линия за измерване на напредъка
Сред посочените причини за неуспеха на Европа да спре загубата на биологично разнообразие до 2010 г. са пропуските в наличните данни за състоянието на биологичното разнообразие в Европа. Базовата линия има за цел да разреши този проблем, като даде на политиците отправна точка, спрямо която да оценяват състоянието на биологичното разнообразие в ЕС. Новият инструмент представлява рамка, която очертава зависимостите между броя на видовете, статуса на местообитанията и екосистемните услуги и използва научно доказани цифри и данни, които са били потвърдени и/или подложени на проверка от експерти в държавите-членки.
Информацията за видовете и местообитанията ще бъде систематизирана според основните типове екосистеми (крайбрежни, във влажните зони, тревни, горски и т.н.) и при възможност ще бъде актуализирана всяка година, така че да се съхранят точни данни за постигнатия напредък. И най-важното: базовата линия ще дава информация и за екосистемните услуги. Представеният днес инструмент ще бъде напълно функционален до края на годината във връзка с целите, поставени от бъдещата преразгледана политика на ЕС в областта на биологичното разнообразие.

Нова платформа с информация за биологичното разнообразие
На конференцията бе обявено и създаването на BISE — информационната система за биологичното разнообразие на Европа. BISE представлява информационен портал, предназначен да улесни достъпа до съществуващата информация за природата и биологичното разнообразие, като представя съществуващите данни далеч по-всеобхватно от преди. Освен информация за политиката и законодателството на ЕС в областта на природата, там се съдържа и богат набор от материали за състоянието на околната среда и екосистемите на ЕС и заплахите, пред които те са изправени, информация за текущата научноизследователска дейност в ЕС във връзка с биологичното разнообразие и достъп до информацията за състоянието на отчетите по биологичното разнообразие в държавите-членки с цел насърчаване на по-тясното сътрудничество.

Кратка предистория: последиците от загубата на биологично разнообразие
Екосистемите изпълняват редица основни функции, които са от изключителна важност за устойчивото използване на ресурсите на Земята. Сред тях са снабдяването с продукти като храна, питейна вода и суровини; регулационните функции като поглъщане на въглерода, третиране на отпадъците и културните ползи. Тежката и трайна загуба на биологичното разнообразие на Европа е отражение на продължаващото влошаване на екосистемите, на техния естествен капацитет и на способността им да изпълняват своите регулационни функции.

Допълнителна информация

Относно биологичното разнообразие
BISE
За програмата на „Зелената седмица“ през 2010 г. и посветените на нея съобщения до медиите

Източник: Представителство на Европейската комисия

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside