Начало arrow Архив на новините arrow Юли 2010 arrow ЕК преразглежда правилата за достъп до европейските фондове  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
ЕК преразглежда правилата за достъп до европейските фондове Печат
02 юли 2010

На 28 май 2010 г. Комисията прие промени, с които цели да опрости достъпа до средства от ЕС чрез намаляване на административните формалности и спестяване на разходи за получателите на средства от ЕС. Новите правила ще предоставят също така повече възможности за комбиниране на публично и частно финансиране с цел постигането на по-голямо въздействие на инвестирането. Промените ще допринесат за прилагането на новото поколение програми на ЕС след 2013 г.

Намаляване на бюрокрацията
Наред с премахването на задължението да се плащат лихви за предварителни плащания („предварително финансиране“), представените от Комисията промени включват предложение, целящо да увеличи от 25 000 на 50 000 евро настоящия таван, под който за отпускане на безвъзмездната помощ се изискват по-прости административни процедури. За бенефициентите също така ще бъде по-лесно да използват безвъзмездната помощ за плащане на други партньори по проектите.
Предложени са мерки за опростяване и за предприятията, които участват в търгове на Комисията. Комисията би могла например да разчита на документи, които са представени по-рано, вместо да ги изисква за всяко следващо заявление.
Предложението се стреми да поддържа баланса между мерките за опростяване и осигуряването на ефективен контрол на парите на данъкоплатците. Тъй като около 80% от бюджета на ЕС се изразходва на национално ниво, Комисията предлага допълнителни стъпки за подобряване на отчетността на държавите-членки по отношение на начините, по които управляват фондовете от ЕС. От техните национални разплащателни агенции за регионална помощ ще се изисква да издават декларации за достоверност на управление на средствата от ЕС (какъвто е случаят с плащанията от ЕС за селско стопанство), които подлежат на независим одит.

Финансиране срещу постигнати резултати.
Целта на Комисията в дългосрочен план е да пренасочи акцента на системата за безвъзмездни помощи върху постигането на резултати, а не върху изплащането на исканията за направени разходи. „В повечето случаи – казва комисар Левандовски – на бенефициентите се плаща за реалните разходи, което означава, че те трябва подробно да изложат всички разходи, за да им бъдат възстановени. Това изисква много време и бумащина както за бенефициента, така и за Комисията, която след това трябва да провери получените сметки, без да може да се концентрира върху резултатите. Съществуват опростени решения (фиксирана еднократна сума, единни ставки), но досега те не се прилагат широко. Комисията предлага да се премахнат таваните, ограничаващи в момента размера на безвъзмездните помощи, където могат да се използват фиксирани еднократни суми. Бенефициентите ще могат да получат фиксирана еднократна сума, за да предприемат конкретни задачи и тогава ще трябва да покажат, че са направили това ефективно и ефикасно, вместо просто да отчитат разходите по отделни пера“.

Доверителни фондове и публично-частни партньорства
В областта на външните дейности Европейският съюз ще може да създава свои собствени доверителни фондове, включващи множество донори. Те биха позволили обединяването на ресурси от ЕС, държавите-членки и гражданите с цел бързото предоставяне на координирана финансова помощ в кризисни и следкризисни ситуации, като ще се подобрят доставката и видимостта на помощта от ЕС. Доверителните фондове биха могли да бъдат използвани също за конкретни тематични дейности.
Ще бъде също така улеснено и подобрено обединяването на ресурси от ЕС с частни компании посредством публично-частни партньорства.Понастоящем тези партньорства трябва да отговарят на всички бюджетни и финансови правила на ЕС. В бъдеще при публично-частните партньорства би било възможно да се прилага националното законодателство на страните, където те са установени.
Използването на нови финансови инструменти, особено когато има събиране на фондове (например гаранционни фондове, рисков капитал), ще има мултиплициращ ефект за фондовете на ЕС с оглед повишаването на ефективността им. Новите правила ще улеснят и управлението на съвместните проекти и ще позволят потенциални партньорства с групата на Европейската инвестиционна банка; сътрудничеството с ЕИБ ще бъде рационализирано в съответствие с повишения статут от Лисабонския договор.

Представителство на Европейската комисия

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside