Начало arrow Архив на новините arrow Юли 2010 arrow Обмен по програма „Младежта в действие”  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Обмен по програма „Младежта в действие” Печат
12 юли 2010

6Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура на ЕК кани всички заинтересувани да представят проектни предложения по Действие 4.3 — "Системи за подкрепа на младежта" — Подпомагане на мобилност и обмен на лица, занимаващи се с въпросите на младежта по програма "Младежта в действие".

Цел:
• да се предостави на лицата, занимаващи се с въпросите на младежта, възможност да се запознаят с различни условия на работа в друга страна,
да се проучи по-добре европейското измерение на работата с младите хора;
• да се повиши професионалната, междукултурната и езиковата компетентност на лицата, занимаващи се с въпросите на младежта,
• да се насърчи обменът на опит и подходи към работата с младите хора и неформалното образование в Европа;
• да се допринесе за разработване на по-здрави и повече на брой качествени партньорства между младежките организации в цяла Европа;
• да се повиши качеството и да се засили ролята на работата с младите хора в Европа.

Допустими кандидати:  Предложенията трябва да бъдат представени от организации с нестопанска цел. Такива организации могат да бъдат:
- неправителствени организации (НПО);
- организации, активни на европейско равнище в младежката сфера (ЕНПО), в които членуват организации от поне осем страни по програмата "Младежта в действие";
- публични органи на регионално или местно равнище.
Кандидатите трябва към посочения краен срок за подаване на предложенията — да са юридически регистрирани от най-малко две години в една от страните по програмата.
Страните по програмата са следните: държавите-членки на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, Турция.

Допустими действия, участници и предложения:
Проектът трябва да включва дейности с нестопанска цел, които са свързани с областта на младежта и неформалното образование.
Участниците в предложенията, подадени по настоящата покана за представяне на предложения, трябва да са професионални лица, занимаващи се с въпросите на младежта, пребиваващи законно в една от страните по програмата "Младежта в действие".
Допускат се както лица, работещи по трудови правоотношения, така и лица, работещи като доброволци в неправителствени организации или местни или регионални публични органи, които осъществяват дейности в областта на младежта. Няма възрастови ограничения за участниците.
За да се гарантират максимални предимства от учебната мобилност, както за отделния участник или участници, така и за изпращащата и приемащата организации, се изисква минимум двугодишен подходящ и документиран професионален опит в областта на работата с младите хора. Лицата, занимаващи се с въпросите на младежта, трябва да осъществяват документирано, редовно, структурирано и стабилно сътрудничество с изпращащата организация.

Проектите ще подпомагат индивидуална мобилност на до двe лица, занимаващи се с въпросите на младежта. Когато в проекта са включени 2 лица, занимаващи се с въпросите на младежта, проектът трябва да се основава на принципа на реципрочност, т. е. трябва да се осъществи двустранен обмен.
Бюджет: 600 000 евро
Максималният бюджет за проект е 25 000 евро.

Краен срок: 22 октомври 2010 г.

Допълнителна информация: Подробни насоки за кандидатите, формуляр на заявление и специалните правила за финансиране може да намерите тук

Източник: http://www.dvevnik.bg

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside