Начало arrow Архив на новините arrow Май 2010 arrow Целите на хилядолетието за развитие: време е да сменим скоростта  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Целите на хилядолетието за развитие: време е да сменим скоростта Печат
11 май 2010

goalsЕвропейската комисия прие амбициозен план за действие на ЕС за ускоряване на напредъка към постигане на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР).  През 2009 г. равнището на помощта от ЕС леко се понижи, като възлизаше на 49 млрд. EUR.
ЕС продължава да бъде най-щедрият донор в глобален мащаб, осигуряващ над половината от световната помощ. Комисията предлага на държавите-членки поредица от действия в подкрепа на ЦХР. Те имат за цел повишаване на равнището на помощта, като същевременно я правят по-ефективна и по-добре насочена към най-нуждаещите се страни и сектори. В подкрепа на плана за действие Комисията прие и Съобщение относно данъчното облагане и развитието, с което се цели увеличаване на вътрешните приходи на развиващите се страни чрез изграждане на силни вътрешни фискални системи и борба с неплащането на данъци на международно равнище. Планът за действие определя възможната позиция на ЕС преди срещата на върха на ООН по ЦХР през септември тази година.
Планът за действие на ЕС предлага начини за увеличаване на помощта от държавите-членки и подкрепя необходимостта от нови източници на финансиране. В него е застъпен и въпросът за качеството на помощта:  Комисията желае да направи помощта по-ефективна чрез споделяне на усилията и отговорностите в рамките на ЕС и да гарантира, че няма „забравени” страни при разпределянето. Комисията ще следи и за това всички нейни политики да бъдат съвместими с целите за развитие.

Планът за действие се състои от 12 точки:
• oт държавите-членки ще бъде поискано да изготвят реалистични и подлежащи на проверка годишни планове за действие за постигане на отделните цели   и да публикуват първите такива планове преди септември 2010 г. Европейският съвет следва да оглави процес на партньорски проверки между държавите-членки.  Планът за действие призовава и за справедливо международно споделяне на отговорностите с други международни донори, за да се повиши равнището на техните амбиции;
повишаване на ефективността на помощта чрез по-добро координиране на равнище ЕС на националните програми за помощ.  Това означава подобряване на съотношението между размера на помощта и нейната полезност и може да спести приблизително между 3 и 6 млрд. EUR годишно. Планът на ЕС за възстановяване Хаити е добър пример. Необходимо е ефективността на помощта да бъде насърчавана и на международно равнище;
насочване на усилията към уязвими държави и такива, които са най-изостанали по отношение на постигането на ЦХР;
насочване на усилията към ЦХР, чието постигане е най-изостанало чрез секторни мерки в областта на равнопоставеността между половете, здравеопазването, образованието и продоволствената сигурност;
• насърчаване на развиващите се страни да възприемат ЦХР като собствени цели чрез работа в партньорски инициативи като съвместната стратегия ЕС—Африка;
• гарантиране на това, че други политики на ЕС в области като сигурността, търговията, миграцията, продоволствената сигурност и борбата с изменението на климата допринасят по последователен начин за постигане на целите за развитие;
• мобилизиране на вътрешни ресурси чрез подобряване на системите за данъчно облагане в развиващите се страни. Успоредно с това — защитаване на принципите на доброто управление в областта на данъчното облагане и подпомагане на борбата с неплащането на данъци на международно равнище;
• укрепване на регионалната интеграция и търговията с оглед на стимулиране на растежа и наличието на работни места;
• подпомагане на инициативи за иновативно финансиране с висок потенциал за приходи и гарантиране, че те облагодетелстват най-бедните;
• използване на ангажимента на ЕС от Копенхаген за предоставяне на „бързо финансиране“ в размер на 2,4 млрд. EUR на година за борба с изменението на климата като тест за ефективността и последователността на помощта;
• стартиране на нов план за по-адекватно реагиране на конфликтни ситуации и за намеса в тях и гарантиране на по-добро синхронизиране на дейностите в областта на развитието и сигурността;
• подкрепа за това развиващите се страни да имат по-голяма тежест в архитектурата на глобалното управление, Световната банка и Международния валутен фонд и подкрепа за реформата на ООН в посока повишаване на ефективността на нейните агенции.

Следващи етапи - Планът за действие на ЕС и придружаващите го тематични документи ще бъдат обсъдени от Съвета по външна политика през май и юни. Той следва да бъде тема и на Европейския съвет през юни, така че да се осигури силна и координирана европейска позиция с оглед на срещата на върха на ООН за преглед на ЦХР през септември 2010 г.

Допълнителна информация
План за действие и статистика на ЕС за 2009 г.
Данъци и развитие
Цели на Хилядолетието за развитие и „Проекти, финансирани от ЕС“
План за действие на ЕС в подкрепа на целите на хилядолетието за развитие
Атлас на донорите от ЕС
Проекти на уебсайта на комисар Пиебалгс
Инструмент за проследяване на напредъка към постигане на ЦХР

Източник:  Представителство на Европейската комисия

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside