Начало arrow Архив на новините arrow Май 2010 arrow Пилотни проекти за разработването на превантивни дейности за спиране на опустиняването в Европа  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Пилотни проекти за разработването на превантивни дейности за спиране на опустиняването в Европа Печат
11 май 2010

desertВ Официалния вестник на ЕС от 29 април е публикувана покана за представяне на предложения 2010 г. - пилотен проект за разработването на превантивни дейности за спиране на опустиняването в Европа.
Генерална дирекция „Околна среда" към ЕК, отдел „Опазване на водата" отправя покана за представяне на предложения с цел да се определят от 3 до 5 проекта, отговарящи на условията за финансова подкрепа за насърчаване на действия срещу опустиняването и засушаването в пилотни речни басейни и за принос в обмена на най-добри практики на местно равнище по четири теми:
1. съхранение на дъждовна вода и повърхностни води;
2. алтернативни форми на напояване;
3. мерки за спестяване на вода/водна ефективност;
4. култури, използващи по-малко вода.
Пилотните проекти ще трябва да демонстрират потенциала за спестяване на вода, за да се подобрят човешките и екологичните условия в различни региони на Европейския съюз като за целта се използват икономични подходи.
Критериите за допустимост, приоритетните региони, съответните икономически отрасли, продължителността и условията за финансиране са изложени в указанията за кандидатстване за безвъзмездни средства, които съдържат и подробни инструкции относно мястото и времето за подаване на предложението.
Указанията, както и необходимите формуляри за кандидатстване за безвъзмездно финансиране, могат да бъдат изтеглени от интернет страницата Europa, на следния адрес:
http://ec.europa.eu/environment/funding/grants_en.htm
Процедурата по безвъзмездно финансиране ще протече по следния начин:
- получаване, вписване и потвърждение от Комисията, че предложението е получено;
- оценка на предложенията от страна на Комисията;
- решение за отпускане на субсидии и уведомяване на кандидатите за резултата.
Получателите ще бъдат подбрани въз основа на критериите, изложени в указанията, и в рамките на разполагаемите бюджетни средства.
Краен срок за представяне на предложенията
Предложенията трябва да бъдат изпратени до Комисията на посочения в указанията адрес най-късно до 30 юни 2010 г.
Те трябва да бъдат изпратени по пощата или с частна куриерска служба не по-късно от 30 юни 2010 г. (за доказателство служи датата на изпращане по пощата, пощенското клеймо или датата на разписката, издадена от пощенската служба).
Те могат да бъдат подадени и на ръка на определения адрес, посочен в указанията, най-късно до 17,00 ч. на 30 юни 2010 г. (за доказателство служи подписаната от отговорното длъжностно лице разписка с посочена дата на приемане).
Предложенията, подадени по факс, по електронна поща, както и непълните заявления и тези, получени на части или след крайния срок за получаване, няма да бъдат приемани.
В случай на одобрение от страна на Комисията, между нея и предложителя ще се сключи договор за безвъзмездно финансиране (в евро) като процедурата е строго поверителна.

Източник: http://www.europa.bg

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside