Начало arrow Архив на новините arrow Май 2010 arrow Предложения по университетска харта „Еразъм” за 2011 г.  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Предложения по университетска харта „Еразъм” за 2011 г. Печат
11 май 2010

erasmusВ Официалния вестник на ЕС от 15 април е публикувана специална покана за представяне на предложения - EAC/19/10 относно университетска харта „Еразъм" за 2011 г.

Университетската харта „Еразъм" осигурява общите условия за дейностите по сътрудничество в Европа, които институция за висше образование (ИВО) може да провежда в рамките на програмата „Еразъм" като част от програмата за обучение през целия живот.

Присъждането на университетска харта „Еразъм" е необходимо предварително условие, за да може ИВО да организира мобилността на студентите, преподавателите и на други категории персонал, да провежда интензивни езикови курсове и интензивни програми по „Еразъм", да кандидатства за участие в многостранни проекти, мрежи, придружаващи мерки и да организира предварителни посещения. Университетската харта „Еразъм" се основава на решението за обучение през целия живот, което обхваща периода между 2007 г. и 2013 г.
Университетската харта „Еразъм" обхваща всички институции за висше образование, изброени в член 2, параграф 10 от Решението.

Право да участват имат кандидатите, установени в една от следните страни:

27-те държави-членки на Европейския съюз;
държавите от ЕАСТ и ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия;
страните кандидатки: Турция, Хърватия, бивша югославска република Македония;
Швейцария
Срокът за подаване на заявленията е 30 юни 2010 г.
Информацията относно програмата „Еразъм" и университетската харта „Еразъм" може да бъде намерена на следния адрес в интернет: http://ec.europa.eu/llp

Подаването на кандидатурите се извършва съгласно насоките, предоставени от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура, които могат да бъдат намерени на адрес: http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

Източник: http://www.europa.bg

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside