Начало arrow Архив на новините arrow Март 2010 arrow „Европа 2020“: Комисията предлага нова икономическа стратегия  
„Европа 2020“: Комисията предлага нова икономическа стратегия Печат
24 март 2010

1Комисията изготви 10-годишна стратегия за съживяване на европейската икономика,  предвиждаща „интелигентен, устойчив и приобщаващ“ растеж, основан на по-добра координация на националните и европейски политики.

Оповестен непосредствено след най-дългата и най-тежка рецесия в историята на ЕС, дългоочакваният план Европа 2020 посочва предстоящите огромни предизвикателства. Икономическата криза задълбочи слабостите на вече уязвимата в резултат на глобализацията, изчерпващите се ресурси и застаряващото население икономика. Според Комисията тези слабости могат да бъдат преодолени, ако Европа е готова да поеме по пътя към по-зелен и по-иновативен пазар, укрепващ социалното благоденствие.

Стратегията е насочена към насърчаване на нисковъглеродни индустрии, инвестиции в разработването на нови продукти, реализиране на пълния потенциал на цифровата икономика и модернизиране на образованието и обучението. Предложени са пет измерими цели, включващи повишаване на нивото на заетост до най-малко 75 % спрямо сегашните 69 % и увеличаване на инвестициите в изследователската и развойна дейност до 3 % от брутния вътрешен продукт (понастоящем 2 % - значително по-малко, отколкото в САЩ и Япония).

Освен това планът потвърждава целите „20/20/20“ на ЕС за изменението на климата, които са сред най-амбициозните в света, и предлага цел за намаляване на бедността с 25 %, което би трябвало да извади от крайна бедност около 20 млн. души.

1-2По отношение на образованието Комисията предлага да се положат усилия за намаляване на нивото на преждевременно напускане на училище под 10 % спрямо сегашните 15 % и да се увеличи броят на хората в ранна 30-годишна възраст с университетско образование (от 31 % на 40 %).

В плана се предлага правителствата да се споразумеят за национални цели, които отчитат положението в отделните държави и същевременно допринасят за цялостното постигане на целите на ЕС. Комисията ще следи напредъка и ще отправя предупреждения в случаите на „неадекватни действия“.

ЕС вече следи обществените финанси с цел да предотврати неравновесията, които биха навредили на еврозоната. В новия план ще бъдат включени и други области на наблюдение, които могат да бъдат в ущърб на конкурентоспособността на ЕС като цяло.

Стратегията определя седем водещи инициативи за насърчаване на растежа и заетостта, които Съюзът трябва да поеме. Те включват програми за подобряване на условията и достъпа до финансиране за изследователска и развойна дейност, ускоряване на разпространението на високоскоростен интернет и увеличаване на потреблението на възобновяема енергия.
Очаква се ръководителите на правителствата да обсъдят цялостния подход на среща по-късно този месец. Подробностите, включително и националните цели, ще са предмет на среща на върха по-късно тази година, вероятно през юни.

Европа 2020    

Източник: Европейска комисия

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside