Начало arrow Архив на новините arrow Март 2010 arrow Конкурс „Моето училище в Интернет – прозорец към Европа”  
Конкурс „Моето училище в Интернет – прозорец към Европа” Печат
24 март 2010

hr
Центърът за развитие на човешките ресурси дава възможност да докажете, че Вашето училище е активен участник в международното Интернет пространство.

Критерии за участие в конкурса и за оценка
1. Вашето училище да има Интернет страница, която да съдържа информация най-малко на два европейски езика (български и още един чужд език  - английски, френски, немски или испански).
2. Страницата да съдържа информация, организирана в следните примерни секции (секциите могат да носят и други названия):
• Училището – история, традиции и текущо развитие;
• Специалности – основните предмети, които се преподават, и информация за съответните преподаватели;
• Нашите ученици – настоящи и бивши успешни ученици;
• Събития – две групи събития: 1. на местно и 2. на международно ниво;
• Международни изяви – свързани с участия на ученици и учители в различни международни състезания, фестивали, олимпиади и конференции;
• Галерия – снимки и видеоклипове, представящи изяви на училището; 
• Нашите проекти – две групи: 1. национални и 2. международни;
• Календар – предстоящи събития до края на учебната година.
3. Информацията на страницата да е ориентирана както към учениците и техните преподаватели, така и към родителите и към широката публика – български и чуждестранни граждани.
4. Дизайн на страницата: удобна навигация; лесно четим шрифт; контрастен фон; оригиналност; възможност за възпроизвеждане на мултимедийно съдържание (flash-анимации, аудио и видео файлове).
Наградата
* Информацията за първите 100 училища ще обединим в специален англоезичен каталог, който ще бъде разпространен във всички европейски страни и ще е своеобразна реклама на БЪЛГАРСКОТО образование. Участието в този каталог ще е предпоставка за установяване на контакти с училища от цяла Европа и за включване в редица международни проекти, финансирани от Европейската комисия по линия на програма „Коменски” и на дейност eTwinning.
* За най-активните ученици и учители се предвиждат и допълнителни награди.

hrКак да се включите?
Попълвате електронната форма на адрес: http://hrdc.bg/plugins/survey/survey.php?51 

Краен срок за подаване на Вашите предложения – 09.05.2010 г.
Допуска се само по един подаден формуляр на училище.
Оценка на предложенията и обявяване на резултатите
• Оценката на Вашите предложения ще се извърши от комисия, включваща специалист по информационни и комуникационни технологии, специалист по връзки с обществеността и специалист по международни образователни проекти.
• Резултатите ще бъдат обявени на Интернет страницата на ЦРЧР на  24.05.2010 г. 

Източник: Център за развитие на човешките ресурси

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside