Начало arrow Архив на новините arrow Май 2010 arrow Интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда Печат
14 март 2010

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда. Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.

Проектите се изготвят по методика съгласно чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/ и чл. 20 от Правилника за прилагане на ЗИХУ.

1. По раздел IІ от методиката по чл.28, ал.2 от ЗИХУ /проекти със социална насоченост/:
- максимален размер на субсидията за проект : 40 000 лв.
- краен срок за подаване на проектите, не по-късно от 17:30 часа на 19.04.2010 г.

2. По раздел IІI от методиката по чл.28, ал.2 от ЗИХУ /проекти със стопанска насоченост/:
- максимален размер на субсидията за проект: 90 000 лв.
- краен срок за подаване на проектите, не по-късно от 17:30 часа на 17.05.2010 г.

Проектните предложения се подават в деловодството на Агенция за хората с увреждания на адрес: гр. София-1233, ул.”Софроний Врачански” №104-106 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса.
Проектите се подават на хартиен носител – в четири екземпляра и електронен носител (формуляр и бюджет) - в един екземпляр.
Конкурсната документация можете да намерите в http://ahu.mlsp.government.bg/
Телефони за справка: 02/931 80 95,832 90 73

Източник: Агенция за хората с увреждания

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside