Начало arrow Архив на новините arrow Май 2010 arrow Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания Печат
14 март 2010

Агенцията за хората с увреждания (http://ahu.mlsp.government.bg/) обявява конкурс за финансиране на проекти на тема:“Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания”.
Участници в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и национално представени организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите.

Проектите се изготвят по методика на основание чл.2, ал.2, т.6 от Устройствения правилник на АХУ във връзка с чл. 8, т. 5 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
Максималният размер на субсидията е диференциран за различните компоненти както следва:
- по компонент 1 и компонент 2 - до 18 000 лева
- по компонент 3 - до 10 000 лв.
- по компонент 4 – до 15 000 лв.

Срокът за подаване на проектите /4 екземпляра/ на хартиен и един екземпляр на магнитен носител /формуляр и бюджет/ е: до 17.30 ч. на 31.03.2010 г.

Проектните предложения се представят в Деловодството на АХУ, ул.“Софроний Врачански” № 104-106, София 1233.
Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73

Забележка: Молим да обърнете внимание, че в рубриката “Проекти и програми” има нова методика, формуляр, бюджет, таблица за административно съответствие и образци на декларации. Качен е и списък на всички помагала и други печатни издания в помощ на хората с увреждания, които АХУ е финансирала до настоящия момент.

Източник: Агенция за хората с увреждания

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside