Начало arrow Архив на новините arrow Януари 2010 arrow Индикативна годишна работна програма за 2010 г. на ОП „Конкурентоспособност”  
Индикативна годишна работна програма за 2010 г. на ОП „Конкурентоспособност” Печат
06 януари 2010

На 25 ноември 2009 г. Комитетът за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност" одобри Индикативната годишна работна програма за 2010 г. и общите критерии за избор на операции по 7 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

5Индикативната годишна работна програма за 2010 г. предвижда обявяването на тринадесет процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в ключови за развитието на българската икономика сфери - подкрепа за развитие на иновационните дейности в предприятията, внедряване на иновации, подобряване на про-иновативната инфраструктура, технологична модернизация на предприятията, въвеждане на международно признати стандарти, подкрепа за изпълнение на мерки за енергийна ефективност и внедряване на възобновяеми енергийни източници, клъстериране на икономиката и финансови ресурси за развитие на предприятията.
Програмата ще бъде публикувана на интернет страницата на Управляващият орган на Оперативната програма „Конкурентоспособност” до края на месец януари 2010.
Като част от нея Комитетът за наблюдение на оперативната програма одобри общите критерии за избор на операции по следните седем процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”; „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”; „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”; “Технологична модернизация в малки и средни предприятия”; “Технологична модернизация в големи предприятия”; “Покриване на международно признати стандарти” и „Създаване на мрежа от организации в подкрепа на бизнеса”.

Източник:  http://www.eufunds.bg/

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside