Начало arrow Архив на новините arrow Януари 2010 arrow Три нови процедури са открити по ОПАК  
Три нови процедури са открити по ОПАК Печат
07 януари 2010

6-1Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет” откри три нови процедури за конкретни бенефициенти.

На 30 ноември бяха отворени две процедури за конкретни бенефициенти на обща стойност 30 млн. лв.

І. По процедурата по подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” ще може да кандидатства за 10 млн. лв. Институтът по публична администрация. Чрез нея той ще може да укрепи своя капацитет като институцията, предоставяща обучения за държавната администрация. По тази процедура ще бъдат организирани и обучения за служителите, които да подобрят качеството на тяхната работа.

ІІ. Втората процедура, е по подприоритет 3.1. на ОПАК „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”. Тя е за 20 млн. лв. и е насочена към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Нейната цел е да облекчи административното обслужване на гражданите и бизнеса като подобри предоставянето на електронни административни услуги.

Крайният срок за подаване на проектни предложения и по двете процедури е 01.02.2010 г.

ІІІ. Третата процедура е по подприоритет 2.1. на ОПАК „Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация” и е на стойност 1 млн. лв. По нея до 02.02.2010 г. ще може да кандидатства администрацията на Министерския съвет.
Процедурата цели да подобри съществуващата в момента система за атестиране на държавните служители, както и свързаната с това система за заплащане според качеството на работа. Ще могат да се организират и обучения на служителите по управление на човешките ресурси и на служителите на ръководни длъжности за ефективното прилагане на системата.

Източник:  Портал Европа

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside