Начало arrow Архив на новините arrow Януари 2010 arrow Лисабонският договор ще бъде в центъра на вниманието на испанското председателство  
Лисабонският договор ще бъде в центъра на вниманието на испанското председателство Печат
25 януари 2010

2Икономическото съживяване, ролята на ЕС в света и гражданските права също заемат централно място в програмата на Испания.

В началото на годината Испания пое ротационното председателство на Европейския съюз, обещавайки да превърне Договора от Лисабон в свой водещ приоритет.

Договорът влезе в сила през декември, въвеждайки редица промени, целящи да помогнат на ЕС да взема ефективно решения и да играе водеща роля в международните отношения. Промените засегнаха и шестмесечното ротационно председателство, за да се гарантира тясно сътрудничество с два поста, създадени от Договора - председател на ЕС и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. Като първата страна, която поема председателството на ЕС след влизането в сила на Договора, Испания има възможността да определи курса.

През следващата половин година Испания ще се стреми да засили ролята на ЕС като глобален фактор, като работи в тясно сътрудничество с новия председател на Съюза Херман Ван Ромпой в даването на обективен израз на европейското единство и подпомагането на блока да изразява единна позиция.
Испания ще участва и в създаването на Европейска служба за външна дейност - едновременно външно министерство и дипломатическа служба на ЕС, оглавявана от върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Катрин Аштън.
Договорът изисква председателството на ЕС да работи в тясно сътрудничество с двете страни, които ще поемат председателството след това - в случая това са Белгия и Унгария. Практическият резултат от това „трио на председателствата“ е съвместна 18-месечна програма.
Тъй като през 2009 г. нивото на безработицата в ЕС достигна 9,3 % (19,3 % в Испания), акцентът ще бъде поставен върху икономическото възстановяване. Приоритети ще бъдат приемането на нова европейска стратегия за растеж и заетост и подобряването на надзора на международната финансова система. Испания смята да обърне специално внимание на равенството между половете.
Насърчаването на обърната към хората Европа също е част от програмата на Испания - това означава приближаване на Съюза до обикновените хора чрез правото на гражданска инициатива, въведено от Договора от Лисабон.
Освен това Испания се надява да постигне напредък и в областта на енергийната сигурност, изменението на климата и имиграцията.

Уебсайт на испанското председателство на ЕС

Източник:  Европейска комисия

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside