Начало arrow Архив на новините arrow Януари 2010 arrow Новият ЕП: повече правомощия, повече отговорности  
Новият ЕП: повече правомощия, повече отговорности Печат
25 януари 2010

3Лисабонският Договор дава на Европейския Парламент повече възможности, от когато и да било преди, да оформя Европа. Наред с нарасналите правомощия се увеличават и отговорностите спрямо гражданите, националните парламенти и Европейския Съюз.

С всеки нов договор законодателните правомощия на ЕП се увеличаваха. Сега Лисабонският Договор поставя Парламента на равна нога със Съвета на министрите при взимането на решения по огромната част от законите на ЕС.

Повече правомощия

Лисабонският Договор засилва ролята на ЕП като законодател като включва 40 нови области към процедурата на съвместно решение при приемането на закони между Парламента и Съвета на министрите, включително селско стопанство, енергийна сигурност, имиграция, правосъдие и вътрешни работи, здравеопазване и структурните фондове на ЕС.
Парламентът получава по-голяма роля при определяне на бюджета, тъй като старото разделение между "задължителни" и незадължителни" разходи се премахва. Парламентът ще решава заедно със Съвета по цялостния бюджет.
Евродепутатите ще дават съгласието си по цяла палитра международни споразумения, договорени от Съюза, в области като международната търговия.

Повече отговорности

Повече власт означава повече отговорност. С нарасналите законодателни правомощия, решенията на ЕП повече от всякога ще засягат ежедневния живот на европейските граждани. Парламентът във всичките си дейности трябва да спазва основните права на европейските граждани, в съзвучие с Хартата за основните права, която се съдържа в Договора.
Евродепутатите ще имат нова роля в отношенията си с останалите европейски институции. Резултатите от изборите за Европейски Парламент ще бъдат директно свързани с избора на кандидата за Председател на Европейската Комисия. Цялата Комисия, в това число и Върховният представител на Съюза във външните отношения и политиката на сигурност, ще се нуждае от одобрението на Парламента, за да встъпи в длъжност.
И накрая, Лисабонският договор дава на Парламента право да предлага промени в Договора.
 
Източник:  Европейски парламент

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside