Начало arrow Архив на новините arrow Януари 2010 arrow Проекти по програмата за сътрудничество между ЕС и САЩ "Атлантида”  
Проекти по програмата за сътрудничество между ЕС и САЩ "Атлантида” Печат
25 януари 2010

Европейската комисия отправя покана за участие с проекти по Програмата за сътрудничество между ЕС и САЩ в областта на висшето образоване и професионалното обучение "Атлантида".

Цели - Общите цели са да се насърчи взаимното разбирателство между народите на държавите - членки на Европейския съюз, и Съединените американски щати, включително по-широките познания за техните езици, култури и институции, както и да се подобри качеството на развитието на човешките ресурси в Европейския съюз и Съединените американски щати.

Допустими кандидати - По тази покана могат да кандидатстват всички висши учебни заведения и учебни заведения за професионално обучение и квалификация. За мерки със стратегическа насоченост, настоящата покана се отнася и до други организации, например агенции за акредитация, образователни агенции или организации, частни дружества, индустриални и търговски обединения, неправителствени организации, изследователски институти и професионални структури. Допустимите кандидати трябва да са установени в една от 27-те държави - членки на Европейския съюз.

Всеки проект трябва да включва поне две учебни заведения от ЕС от различни държави - членки на ЕС, и две учебни заведения от САЩ (от един и същ или различни щати).

Допустими дейности

- "Проекти за трансатлантически академични степени". Тази дейност осигурява подкрепа за консорциуми на висши учебни заведения от ЕС и САЩ (по-нататък наричани консорциум) за създаването на двойствени/двойни или общи програми за академични степени, назовани в настоящия документ трансатлантически академични степени. Подкрепата включва помощ за управлението на програмите и стипендии за студенти и членове на академичния и административния персонал ("факултетен състав"). Максималната продължителност на проектите е 48 месеца. Те могат да включват и само едно висше учебно заведение от САЩ.

- "Високо качество чрез мобилност". Тази дейност осигурява финансиране за разработване на проекти за международна учебна програма, включваща краткосрочна трансатлантическа мобилност, която не е пряко обвързана с удостояването с обща или двойнствена/двойна академична степен. Подкрепата включва отпускането на парични помощи за мобилност на студенти и членове на академичния и административния персонал ("факултетен състав"). Максималната продължителност на проектите е 48 месеца.

- "Мерки със стратегическа насоченост". Тази дейност осигурява подкрепа на многостранни ЕС - САЩ проекти и дейност, насочени към увеличаване на съвместната работа в областта на висшето образование и професионалното обучение. Максималната продължителност на проектите е 24 месеца.

Бюджет: приблизително 5.5 млн. евро

Краен срок: 8 април 2010 г.

Допълнителна информация - Пълният текст на поканата е публикуван в брой C 323 от 31 декември 2009 г. на Официален вестник на ЕС.

Допълнителна информация за програмата и формулярите за кандидатстване могат да бъдат намерени на сайта на ЕК

Източник:  http://www.dnevnik.bg//evropa

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside