Начало arrow Архив на новините arrow Февруари 2011  
Февруари 2011
Филтър     Подредба     Покажи # 
Дата Заглавие
27 февруари 2011 Покана за проекти в енергийния сектор
27 февруари 2011 Ученичка от Ловеч е българският победител в конкурса за млади преводачи
27 февруари 2011 Обществена дискусия по национална програма за реформи 2010 - 2013
27 февруари 2011 Стратегията на ЕС за Дунавски регион: определени са координатите за приоритетните области
27 февруари 2011 По – ефективно използване на природните ресурси
27 февруари 2011 Правила за защита на потребителите в ЕВРОПА – какво предстои в началото на 2011?
25 февруари 2011 Подкрепа за обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини в градските агломерации
25 февруари 2011 Подкрепа за обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини извън градските ареали
25 февруари 2011 Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск
03 февруари 2011 Талин и Турку – европейски столици на културата през 2011 г.
03 февруари 2011 Премахване на бюрократичните бариери при финансиране на научните изследвания и иновациите в ЕС
03 февруари 2011 Европа развива своята спътникова навигация
03 февруари 2011 Комисията определя годишните приоритети за растеж на ЕС
03 февруари 2011 Ясни правила относно правата на пациентите да ползват лечение в чужбина
03 февруари 2011 Заложени са държавни субсидии за разкриване на „зелени” работни места
03 февруари 2011 Обучения за производствени фирми от ЕС в Япония
03 февруари 2011 Национална кампания ,, За чиста околна среда” на тема:„ Обичам природата – и аз участвам”
03 февруари 2011 Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове
03 февруари 2011 Подкрепа за създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер
03 февруари 2011 Конкурс „1000 стипендии” 2011/2012
03 февруари 2011 Одобрени проекти по процедура "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
03 февруари 2011 Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. Кредитни линии
03 февруари 2011 Започна приемането на декларации по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
03 февруари 2011 Правителството прие нова наредба за безплатното работно и униформено облекло
03 февруари 2011 Единна методология за определяне на таксите за регулативни режими
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside