Начало arrow Архив на новините arrow Октомври 2008  
Октомври 2008
Филтър     Подредба     Покажи # 
Дата Заглавие
23 октомври 2008 Да ликвидираме бедността - европейска година 2010 г.
23 октомври 2008 ЕК прие “Зелена книга” за териториалното сближаване
23 октомври 2008 ЕС подкрепя малките и средните предприятия с програмата Eurostars
23 октомври 2008 Открити са процедури за конкурентен подбор на проекти BG161PO003-2.1.04 и BG161PO003-2.1.05
23 октомври 2008 Обявена е покана по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР
23 октомври 2008 Нова открита процедура по ОП “Развитие на човешките ресурси”
23 октомври 2008 Стартира втори етап от първата покана за проекти по ОП за транснационално сътрудничество
23 октомври 2008 Национален информационен ден по ОП за междурегионално сътрудничество 2007-2013 Интеррег ІVС
23 октомври 2008 Според прогнозите ЕС е на път да изпълни задълженията си за емисиите според Протокола от Киото
22 октомври 2008 Стартира информационна кампания по 4 процедури за подбор на проекти по ОП „Конкурентноспособност"
22 октомври 2008 Открита е процедура BG161PO003-2.1.03 за конкурентен подбор на проекти
22 октомври 2008 Процедура BG161PO003-1.1.02 за конкурентен подбор на проекти по Приоритетна ос 1
12 октомври 2008 Набиране на проекти за строителство на пречиствателни станции
12 октомври 2008 Обявени са първите бенефициенти от съдебната система
12 октомври 2008 Меглена Плугчиева: има десетократно увеличение на средствата по сключените договори по ОП
12 октомври 2008 Широколентов интернет за всички европейци: EK започна обсъждане на бъдещето на универсалната услуга
12 октомври 2008 ЕС пуска нов канал Европа по сателит ”PLUS” (EbS+)
12 октомври 2008 Свобода, сигурност, правосъдие: какво ще бъде бъдещето?
12 октомври 2008 Къде отиват парите на ЕС? Нов уебсайт дава информация относно бенефициентите
12 октомври 2008 Годишна среща на EUROPE DIRECT центровете в Будапеща
12 октомври 2008 “ECLAT – Европейска схема за обучение за езиков и комуникационен одит”
11 октомври 2008 Обявена е нова процедура за предоставяне на безвъздмездна помощ по ОП “Регионално развитие”
11 октомври 2008 Покана за партньорски проекти по програма ''Младежта в действие''
11 октомври 2008 График за провеждането на информационната кампания по Програмата за развитие на селските райони
11 октомври 2008 Разясняване условията за кандидатстване по Схема „Квалификационни услуги и обучение – фаза 2
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside