Начало arrow Текущи покани  
Текущи покани
Европейски съюз и европейско гражданство
"Коменски Регио" финансира регионално сътрудничество в средното образование
Покана за проекти за сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания
Нови процедури по ОП "Развитие на човешките ресурси"
Обявени са новите бенефициенти по ОП "Административен капацитет"
Първи одобрени проекти по ОП "Околна среда 2007 - 2013”
Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Околна среда 2007-2013 г "
Програма „Обучение през целия живот“ - покана за предоставяне на предложения 2009 г.
Нови процедури по ОПАК за държавната администрация и за съдебната система
Открита е процедура BG161PO003-2.1.03 за конкурентен подбор на проекти
Процедура BG161PO003-1.1.02 за конкурентен подбор на проекти по Приоритетна ос 1
Открити са процедури за конкурентен подбор на проекти BG161PO003-2.1.04 и BG161PO003-2.1.05
Обявена е покана по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР
Нова открита процедура по ОП “Развитие на човешките ресурси”
Стартира втори етап от първата покана за проекти по ОП за транснационално сътрудничество
Национален информационен ден по ОП за междурегионално сътрудничество 2007-2013 Интеррег ІVС
Стартира информационна кампания по 4 процедури за подбор на проекти по ОП „Конкурентноспособност"
Разясняване условията за кандидатстване по Схема „Квалификационни услуги и обучение – фаза 2
График за провеждането на информационната кампания по Програмата за развитие на селските райони
Покана за партньорски проекти по програма ''Младежта в действие''
Обявена е нова процедура за предоставяне на безвъздмездна помощ по ОП “Регионално развитие”
Набиране на проекти за строителство на пречиствателни станции
ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ОЩЕ ЧЕТИРИ МЕРКИ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Покана за проект за подобряване на енергийната ефективност
Определен е индикативен срок за две схеми по ОП „Регионално развитие”
Покана по схема за безвъзмездна финансова помощ за услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник
Покана за набиране на кандидати за експерти по програма Югоизточна Европа
Покана по ОП "Регионално развитие" за междурегионално сътрудничество
Покана по програма ''Европа за гражданите''
Първа покана в рамките на EEA Grants - фонд за подкрепа на нпо
Отварят се три нови схеми по ОП “Регионално развитие” в рамките на 1 месец
Програма ФАР BG 2006/018-343.10.01 - РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА-фаза 3
Програма за преставяне на предложения по "Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 2
Шест нови процедури по ОП „Развитие на човешките ресурси”
Откриват се две нови схеми по ОП „Регионално развитие”
Програма ФАР Повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия – Фаза 3
Първа покана по ос ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони
Покана за проектни предложения по програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа
Променени са Насоките за кандидатстване подприоритети 1.2 и 2.3 на ОП „Административен капацитет”
ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ЕКСПЕРТИ ПО ОС 4 НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЗАПОЧВА НАБИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ В КОНКУРСА „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА”
7-МА РАМКОВА ПРОГРАМА - СП "КАПАЦИТЕТ" - ПОДКРЕПА В ОБЛАСТТА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Обявен е краен срок за приемане на предложения по схема 4.1 по ОП „Регионално развитие”
Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007-2013 г
Първи три покани по Програмата за развитие на селските райони
СТАРТИРА НОВА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 г."
Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОП "Околна среда"
Покана за кандидатстване по програма Intelligent Energy – Europe (Интелигентна енергия – Европа)
Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води
7-МА РАМКОВА ПРОГРАМА: ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ В СФЕРАТА НА ИКТ
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>
Резултати 451 - 500 от 507
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside