Начало arrow Текущи покани  
Текущи покани
Прием на заявления по схема „Аз мога повече”
Покана за проекти по програма „Култура”
Започна записването на ученическия преводачески конкурс за 2011 г.
Конкурси и възможности за кандидатстване по Европейски и международни научни програми
Покана за проекти по програма „Жан Моне”
Покана за проекти „Без граници – компонент 1” на ОПРЧР
Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени
Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на СУ в предприятията
Конкурс за наградата за журналистика на ЕС “Заедно срещу дискриминацията”
Конкурс за фотография “Балканът – вечна приказка”
Фотоконкурс на тема: “Да опазим бъдещето: Устойчив транспорт и енергетика”
Регионален конкурс за фотография
Стартира проект „Студентски стипендии и награди” – ІІ фаза
Конкурс "Разкажи ни твоята история"
Oбучение за управление на проекти по програма "Младежта в действие"
Грантова схема: Социални иновации в предприятията
Проектни предложения по ОПРЧР - схема „Нови възможности”
Проекти по програма „Европа за гражданите”
Фотоконкурс „Европейският съюз и неговите съседи”
Международното изложение за проекти по европейски и международни програми „Европа за нас”
Уникален шанс за децата да дадат името си на спътник от Галилео
Ученически конкурс за есе на тема „Стената”
Изменени насоки за кандидатстване по седем процедури по ОПРКБИ
Втора процедура по усвояване на грантовата схема, предоставена от Япония
Започна подборът на служители за европейските институции
Предложения по програма „Учене през целия живот”
Проектни предложения по програма „Интелигентна енергия – Европа 2011”
Информационни дни по отворени схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР
Община Габрово – процедура за финансиране на проекти в областта на културата
Международен конкурс за карикатура доброволчество
Предложения по програма „Младежта в действие”
Конкурс „Мечтите на една гора”
Конкурс за доброволческа инициатива 2011
Покана за проекти в енергийния сектор
Подкрепа за обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини в градските агломерации
Подкрепа за обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини извън градските ареали
Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск
Заложени са държавни субсидии за разкриване на „зелени” работни места
Обучения за производствени фирми от ЕС в Япония
Национална кампания ,, За чиста околна среда” на тема:„ Обичам природата – и аз участвам”
Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове
Подкрепа за създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер
Конкурс „1000 стипендии” 2011/2012
Конкурс за участие в TEAM EUROPE JUNIOR – 2011
Програма за учене през целия живот
Технологична модернизация в малки и средни предприятия
Проекти за внедряване на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги
Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия
Проекти по програма „Младежта в действие”
Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>
Резултати 301 - 350 от 561
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside