Начало arrow Програми arrow Програма за развитие на селските райони 2007- 2013  
Програма за развитие на селските райони 2007- 2013

За да се прилага политиката за развитие на селските райони, всяка страна - член на Европейския съюз трябва да подготви два планови документа – Национален стратегически план за развитие на селските райони и Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. В тези документи, следвайки стратегическите насоки на Общността и изискванията на основния Регламент на ЕС за подпомагане развитието на селските райони, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, всяка страна избира кои от предложените мерки да прилага, така че да отговарят най-точно на националната й специфика.

Допълнителна информация за програмата
Мерки, които се очаква да се финансират от програмата през 2008 г.
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside